Acta Assemblea 06/10/2017

ORDRE DEL DIA:

 1. Benvinguda a les noves families
 2. Presentació de les comissions
 3. Tresoreria
 4. Torn obert de paraula

S´inicia l’Assemblea a les 16,58 hores del dia 06/10/17

APROBACIÓ DE L´ACTA de 15 de JUNY de 2017

Es recorda que totes les actes estàn penjades a la web de l´AFA (www.afamontseny.com) i aquest any les enviarem via delegats a totes les families.

Es fa la votació i s’aprova per majoria, sense cap vot en contra.

RENOVACIÓ de la VICEPRESIDÈNCIA

Es comunica que s’ha de substituir aquesta cadira, i es presenta una candidata:

Es fa la votació i s’aprova per majoria, sense cap vot en contra.

 • Vicepresidenta sortint: Anna Rocasalvas
 • Vicepresidenta entrant: Renata Chimirri

 

Pren la paraula el president:

BENVINGUDA A LES FAMILIES

Es dóna la benvinguda a les families i especialment a les noves families.

Aquest any s’ha fet un primer tastet de la festa de benvinguda amb una xocolatada oferida per l’AFA el divendres 29 de setembre. Es convida a totes les families a gaudir de la festa de benvinguda del 8 d’octubre al Bosc Turull (aprofitant el primer “Diumenge a l’hort”) organitzada per dues Comissions, la de Medi Ambient i la de Festes. Aquest any volem fomentar la coparticipació de diferents Comissions en la mateixa activitat, per a repartir millor els esforços (i riure més).

PERSPECTIVA

Des de l’any passat estem compartint amb l’escola el desenvolupament del Projecte de Direcció, reviseu ACTA de l’Assemblea del 15 de juny de 2017 (https://afamontseny.com/acta-15062017/) i com sabeu és la tasca principal durant aquests propers 4 anys.

Com indicàvem, el Projecte de Direcció, aprovat pels quatre propers anys, principalment ha d’aconseguir actualitzar tots els documents de funcionament oficials de l’escola, aconseguir la permeabilitat entre els diferents espais de l’escola, i així habilitar diversitat d’espais, també l’entorn escolar, com a espais educatius, i desenvolupar el Projecte Educatiu (Projecte Escola-Natura) basat en “l’outdoor learning”.

Per aconseguir-ho, d’acord amb la Direcció de l’Escola, proposem posar l’accent en treballar durant aquest any les següents línies:

1. Assegurar les sortides de l’escola de la canalla en hores lectives (a vegades compromés per la manca d’acompanyants disponibles dels que disposa l’Escola) Per això l’escola ens demana una Borsa de mares/pares/avis disposats a cobrir qualsevol imprevist.

La setmana que ve la Comissió de Comunicació difondrà la creació de la Borsa entre les families. Es tracta d’un formulari online per a apuntar-se. (https://afamontseny.com/apuntat/)

2. Transformació dels patis. Els patis actuals no fomenten una diversitat d’activitats, i falta verd. Hem de participar decididament en aquesta transformació.

3. L’Hora de menjadors i l’estona de patis posteriors.

Aquest període el gestionen les empreses ARCASA i PERE TARRÉS. Es tracta de que aquest període estigui “realment” en sintonia amb el Projecte Educatiu de l’Escola. És un moment que ens preocupa especialment pel seu poc desenvolupament, i per la rellevància del que hi passa.

Com es va dir en la darrera Assemblea, aquest any es finalitzarà l’avaluació de les empreses que gestionen aquest període.

Per aquest motiu, i per a complementar la feina de la Comissió de Menjadors, des de la Junta proposem crear una Comissió d’Estudi de Menjadors, una comissió d’estudi i avaluació de les alternatives a la gestió actual, és a dir, altres maneres de fer, diferents empreses externes, que s’en ocupi l’AFA… i el que suposa tot plegat.

La Comissió de menjadors entrarà en detall.

4. La Sala de Families i la Biblioteca. Aquests espais els tenim gairebé enllestits. Aquest any s’han de posar en marxa!

La utilització d’aquests espais aportarà gran diversitat d’activitats durant les hores lectives i també no lectives. Fomentarem la coordinació amb l’escola a la Comissió Mixta que ja existeix.

La Comissió per l’Èxit Educatiu entrarà en detall.

5. Per ajudar al desenvolupament del Projecte-Natura (el que ha de ser el tret distintiu de l’escola) cal fomentar la coordinació de la Comissió de Medi Ambient i Hort amb l’Escola, i així aconseguir la implicació decisiva d’aquesta Comissió. Existeix una Comissió Mixta amb l’Escola que aquest any, a diferència dels anteriors, ja han demanat l’ajuda de les families. Bon principi!.

Els tallers que desenvolupa la Comissió i els projectes que proposa a l’Escola, haurien de complementar el Projecte Educatiu i les competències bàsiques a assolir per l’alumnat. També es vol fomentar la participació dels alumnes de primària implicant-los en les propostes d’activitats.

La Comissió de Medi Ambient i Hort entrarà en detall.

 

Tot això entre tots hem de pensar com fer-ho possible i fer-ho possible.

També considerem importantíssima la nostra implicació al barri i al districte a través de la Comissió d’Exteriors. Molt rellevant aquests darreres anys per a incidir en les transformacions dels barris i per a donar a conèixer l’Escola Montseny. Continuarem tenint una pota a l’exterior imprescindible!

S’explica que es facilitarà un formulari online per a inscriure’s a les comissions. (https://afamontseny.com/apuntat/)

Finalment animem a tothom fervorosament a participar!


El president cedeix la paraula a Tresoreria i a les Comissions:

PRESENTACIÓ DE LES COMISSIONS

COMISSIÓ DE MENJADOR

Vetllem per: una dieta que segueixi les recomanacions oficials, un menjar fresc, de proximitat i ecològic sempre que sigui possible, sense perjudici del preu del menú, perquè les estones de lleure del migdia siguin enriquidores per a les nenes i els nens i amb propostes pedagògiques motivadores i de qualitat i perquè el moment del migdia segueixi la línia pedagògica de l’escola.

Som una comissió que treballa conjuntament amb la direcció de l’escola i la recolza en la gestió del menjador. Participem de les reunions amb les empreses que gestionen el temps de migdia, Pere Tarrés i Arcasa.

Fem una visita al trimestre al menjador de l’escola, per tastar el menú, observar les dinàmiques, recollir les necessitats dels infants i també dels monitors. Després fem una valoració i un traspàs a la direcció i consensuem noves línies de treball.

Recollim les propostes, opinions i queixes que les famílies ens fan arribar i les traslladem a l’escola per cercar solucions conjuntament.

El passat curs, des de la comissió, es van fer unes demanades a les empreses que gestionen el servei de menjador. Arcasa va respondre de manera satisfactòria, tot i que cal continuar amb el treball iniciat. Pere Tarrés no va donar resposta a les demandes de manera concreta. Per aquest motiu, l’objectiu que ens plantegem aquest curs és aconseguir que l’estona d’esbarjo tingui un valor educatiu proper a la filosofia de l’escola potenciant canvis en les dinàmiques.

PROPOSTA DE COMISSIÓ D’ESTUDI DE MENJADOR

Per aquest curs hi ha la necessitat de crear una nova comissió paral·lela que pugui realitzar un estudi sobre una gestió diferent del menjador. Les possibilitats són diverses:

 • L’escola continua amb la gestió del menjador i se’ls proposa altres empreses per a la gestió, el que suposaria presentar un concurs. Cal aclarir si l’equip de monitors seria el mateix.
 • L’AFA assumeix la gestió del menjador i proposa les empreses. Això pot fer-se de manera directe o a través d’una empresa que ho gestioni.

 

Preguntes i aportacions dels pares i les mares assistents:

 • Hi ha diferents preguntes i dubtes sobre com es la gestió del menjador i fins a on pot arribar la tasca de la comissió.
 • Continuen arribant queixes de les famílies respecte les dinàmiques dels monitors sobretot amb els grups de 5é i 6é.
 • Es proposa que les famílies puguin venir a dinar a l’escola, com es fa a d’altres centres.

COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS

Aquest any volem oferir que per enquesta els pares de l’escola puguin aporta ideas i quines activitats els agradiria que s’ofereixin com extraescolar per l’any que ve.

Aquest any es van afegir dues activitats més: capoeria i skate, les dues s’estàn realitzan.

La resta d’activitats han sortit també.

COMISSIÓ D’AFERS EXTERIORS

Continuarem amb la dinàmica de ser presents i actius als processos dels nostres barris i vinculats i teixint complicitats amb les entitats de Vallcarca i el Coll. Barri, barri, i més barri.

 • Presents i actius en el procés participatiu a Vallcarca per anar definint en base al passat concurs d’idees de re-planificació urbanística .
 • Continuarem representant les AMPAS/AFAS de Vallcarca en els processos ja iniciats vehiculats pels Districte per definir els usos dels equipaments de Can Carol i el Consulat Danès.
 • Continuarem formant part de la taula amb les entitats negociant amb l’ Ajuntament i privats (NyN) per assolir els consensos establerts entre les entitats del barri.
 • Continuarem sumant forces i sent present s al Coordinadora d’ Ampas de Gràcia i també al Consell Escolar del Districte.
 • Vetllarem i seguirem de prop per culminar el procés de l’ Institut Vallcarca.
 • Defensarem i promourem l’escola Montseny arreu.

COMISSIÓ ÈXIT EDUCATIU

Aquesta comissió treballa per l´exit educatiu, es a dir, per el benestar dels nens no només en hores lectives sino també en les hores no lectives, i desde un punt de vista integral, el nen i la familia. Per desenvolupar aquest projecte l´any passat vam treballar en l´adequació dels espais qeu l´escola ha compartit amb les families, i s´han fet una sala per les families i una biblioteca. La Biblioteca es gestionarà amb l´escola i sreà un dels ambients on treballaran els nens. encara s´ha de organitzar la gestióque hem pensat deixar-la en mans dels nens de cursos superiors que voluntariament volgui encarregar-se del prèstec en horaris lectius (migdia), i es busquen pares voluntaris que s´en facin càrreg d´ella en horaris no lectius i que permetin que la biblioteca sigui un espai més aprofitable pels nens fora de l´horari escolar.

En quant a la Sala de les Families s´ha creat amb la finalitat de que sigui un espai on els nens poguin consolidar hàbits d´estudi, consultar llibres, fer deures, treballs en grup, etc, etc, i per a que les families poguin parlar, possar en comú problemes, preocupacions, inquietuts, dubtes, plantejar temes d´interés, i organitzar, assistir a xerrades i debats. també serà un espai per fer jocs de taula. Tenim previst crear un Banc del Temps, i en fi donar-li tots els usos que les families necessitin i se´ls acudeixin.

COMISSIÓ MEDI AMBIENT I HORT

La comissió s’encarrega principalment de dues tasques: fer el seguiment del desenvolupament del projecte Natura de l’escola i organitzar els diumenges a l’hort al Bosc del Turull. És important recordar que el projecte Natura és un projecte a 4 anys i que tot just ara estem començant el segon, de manera que la comissió de medi ambient bàsicament intentarà vetllar per donar suport a l’escola perquè el projecte arribi a bon port. Per això hi ha una comissió mixta amb mestres de l’escola amb la que ja tenim programada la primera reunió. Els diumenges a l’hort són unes jornades mensuals lúdico-educatives on s’organitzen petits tallers pels nens relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat. Apart de coordinar-nos amb l’escola perquè aquests tallers estiguin el més relacionats possible amb l’activitat diària de l’escola, aquest any també volem implicar als nens més grans en aquestes jornades ja que tradicionalment només venen a les jornades les famílies d’infantil. Una altra idea que volem tirar endavant és la de crear sinergies amb altres comissions, com amb la comissió de festes que ja ens han preparat unes activitats pel proper diumenge a l’hort o amb la comissió d’exterior amb la que hem col·laborat en la organització del primer Fem Mercat de Vallcarca, un mercat ecològic, sostenible i de proximitat que es va celebrar el passat 16 de setembre. Des de la comissió de Medi ambient creiem que és important treballar perquè totes les activitats de l’escola i de l’AFA es regeixin per uns criteris ambientals clars i definits i que es puguin traslladar al dia a dia, de manera que aconseguim que infants, i també famílies, interioritzin la importància de treballar per un món més sostenible, i per tant més just i social.

COMISSIÓ DE FESTES

Som un grup de mares i pares que organitzem les festes de l’escola, en les que participem directament, tenint així l’oportunitat de viure-les amb els nostres fills i filles.

Per què us animem a implicar-vos a la comissió de festes?

 • La majoria de les festes es celebren dintre de l’horari escolar i no són obertes a les famílies, per tant, com a integrants de la comissió de festes, podem acompanyar als nostres fills i filles i gaudir-les amb ells.
 • Podem conèixer des de dintre com funciona l’escola.
 • Els nostres fills i filles es senten més acompanyats i disfruten amb la nostra participació.
 • La nostra implicació a la comissió és flexible i sempre depèn de la disponibilitat de cadascú.
 • És una oportunitat per conèixer altres mares i pares i treballar-hi en equip amb un objectiu comú: que els nostres petits i petites gaudeixin!!

Comencem aquest nou curs amb molta il.lusió i estaríem encantats de que us animéssiu a participar amb noves idees i propostes!!

TRESORERIA

Presentem i repartim als participants de l’assemblea el balanç de l’anterior curs 2016-2017 i la proposta de les partides del pressupost del curs 2017-2018.

01

El principal ingrés de l’AFA són les quotes que paguen les famílies de l’Escola (35 euros/família). L’any passat i seguint la dinàmica d’anys anteriors, aproximadament el 50% de les famílies de l’Escola van ser sòcies de l’AFA, fet que ens agradaria poder millorar. La despesa de les acollides per les reunions de l’escola (principalment les d’inici de curs) i les assemblees les assumeix l’AFA. Les activitats extraescolars que ofereix l’AFA estan externalitzades, hi ha diferents empreses que porten les extraescolars i s’ocupen també de la seva gestió econòmica. Excepte la Piscina que realitzen els alumnes més grans de primària al Centre Poliesportiu Municipal Putxet, del cobrament d’aquesta activitat se’n ocupa l’AFA. Pel que fa a la Roba, aquest any hem tingut un balanç positiu a favor de l’AFA. Hem aconseguit revertir el que havia passat l’any anterior en el qual la despesa en Roba havia estat molt gran y superior als ingressos. Informem que aquest any el xandall no serà obligatori i només serà la samarreta. També expliquem que vendrem els xandalls, bates i pantalons curts a preus molt rebaixats per tal de recuperar una part de la inversió feta en la compra de roba. Expliquem quines son les festes en les que l’AFA ha fet despeses i els diners recaudats per aquesta comissió (Panera i Festa de la Primavera). La Comissió de Medi Ambient i Hort ha realitzat algunes despeses per poder dur a terme els tallers dels Diumenges a l’Hort. La despesa en ajut social està especificada en la taula del balanç. L’ajut a l’Escola ha estat en llibres de coeducació per tots els cursos de l’Escola i en uns tallers que va realitzar “Fil a l’Agulla” al Juny del 2017 per tal de treballar en els cursos que l’Escola va creure oportú. Referent al curs de sisè, totes les activitats que es realitzen a l’Escola per recaudar diners es fan sota el nostre paraigües, donat que no es pot fer cap activitat a l’Escola que el benefici no sigui per tots. Els diners que recauda sisè són per la fer el viatge de fi de curs de tots els alumnes de sisè (hagin participat les famílies en la recaudació dels diners o no). En el concepte “altres despeses” està inclòs la quota de la FAPAC (inclou l’assegurança), despeses en comunicació, gestions de la nova junta i un reintegrament dels diners d’una subvenció de l’hort de l’any 2016 on no es va gastar tots els diners que s’havien concedit. Per últim a la taula es detalla la despesa en concepte de comissions, acordem que aquesta despesa s’ha de reduir. Expliquem que buscarem diferents alternatives al banc on actualment té l’AFA el seu compte, BBVA-CatalunyaCaixa. Prioritzarem banques ètiques.

02

En aquest gràfic expliquem més clarament les principals fons d’ingressos del curs 2016-2017. L’Ajuntament de Barcelona ens va concedir les tres subvencions que vam sol·licitar: Festa fi de curs –comiat de sisè (350 euros), aprenent de la natura (250 euros), i una taula polivalent pel pati (transformació i adequació de patis-400 euros). La despesa de les subvencions s’ha de fer al llarg dels 2017 i per cada euro que et concedeixen l’AFA posa un euro.

Al gràfic sobre les despeses s’especifica l’import que es va proposar per cada partida del curs 2016-2017 i la despesa real que hi ha hagut. Globalment hi ha hagut una mica menys de despesa de la pressupostada. I el balanç global entre ingressos i despeses del curs és a favor de l’AFA (677.84 euros). S’invertiran en el curs 2017-2018.

03
Per últim expliquem la proposta de partides dels pressupost de l’AFA pel curs 2017-2018. El pressupost és de 7000 euros. I les partides s’especifiquen en la següent taula.

04

TORN OBERT DE PARAULA

Varies families comenten que en la documentació que dóna l’escola per a la matriculació de primària a les noves families, hi ha un full on s’anima als alumnes a matricular-se a religió catòlica. No es considera adequat ni correcte i es vota per a fer una Circular a l’Escola explicant la queixa i demanant que es rectifiqui de cara a l’any que ve.

Es fa la votació i s´aprova per majoria, sense cap vot en contra.

 

Hi ha gent que s´ofereix a ajudar a les comissions sense inscriure´s en una concreta, i es diu que les comissions faran crides via whatsapp quan necessitin reforços per activitats concretes.

 

S´aixeca la sessió a les 18,30 hores.