Acta 15/06/2017

El President té la paraula i exposa els 3 primers punts:

1.- Aprovació de l’ACTA de l’Assemblea anterior.

L´acta, com sempre, es penja a la web de l’AFA a disposició de totes les families i membres del AFA. S´aprova per unanimitat.

2.- Agraïments a l´ANNA ROCASALVAS.

S´agraeix expressament a l´Anna Rocasalvas la seva implicació i tot el treball realitzat per l´escola i per les families, durant els anys que han estat a l´escola.

3.- Fites aconseguides:

La nova Direcció de l’escola ha presentat durant aquest curs el Projecte de Direcció per als 4 anys que venen. Un projecte molt ben valorat en el Consell Escolar, i que finalment ha sigut escollit i aprovat per la Comissió d’avaluació per a que sigui desenvolupat durant els quatre propers anys, en els que principalment s’ha d’aconseguir actualitzar tots els documents oficials de l’escola, aconseguir la permeabilitat dels diferents espais de l’escola i desenvolupar el projecte educatiu (Projecte Escola-Natura) basat en “l’outdoor learning” Aquests anys l’AFA ha d’estar recolzant i participant d’aquests objectius fonamentals per a consolidar l’escola.

Com a conseqüència del desenvolupament del projecte educatiu, per a l’any que ve es contemplen més sortides dels alumnes que requereixen de més personal, i també d´un personal format en com desenvolupar el projecte natura, necessitats que trobem que són més difícils d’aconseguir amb un claustre inestable, qüestió que depèn del propi sistema. Però l’escola demanarà seleccionar els mestres per perfils, demanarà al Consorci si podem crear borsa de pares/mares/avis per assegurar les sortides de l’alumnat i l’AFA farem carta al Consorci demanant la continuïtat de mestres.

Aquest any ha estat un èxit la matriculació a l´escola, i s´ha aconseguit amb el treball de tots, que la nostra escola sigui una de les que ha tingut més sol.licituds de preinscripció del districte, i la que més de Gràcia Nord. Com ja hem comentat, seria addient que l’escola pública tingués la oferta adequada. Defensem la pública!

S´ha aconseguit que la petició de la construcció del futur Institut Vallcarca arribi al Parlament de Catalunya.

S´han aconseguit canvis a l´entorn de l´escola, millores en els camins d´accés a l´escola, amb la instal·lació de semàfors i els canvis al carrer Torrent del remei que augmenten la seguretat dels vianants. Queda feina per fer, en aquest sentit, en tot el barri. Hem treballat amb diferents AFA dels barris per a aconseguir-ho i ho continuarem fent.

El treball aconseguit en la participació del projecte Hack the School portarà la presentació del projecte fet per els Arquitectes designats per la nostre escola, l´1 de juliol.

S´han demanat subvencions per festes, horts i pati. Totes concedides.

S´agraeix expressament a totes les comissions el treball fet.

4.-Explicació de les Comissions del treball fet.

Comissió d´extraescolars: el curs ha anat bé. L´any que ve no s´ofertaran com extraescolars, ni ioga, ni musica. S´oferirà cada trimestre un esport diferent; basket, rugby i esports de raqueta.

El joc dansat canvia de professora i serà ofertat per DIVERS com les altres activitats extraescolars.

L´escola Farigola no continuarà compartint algunes activitats extraescolars amb la nostra escola que es compartien fins ara com circ i judo, si bé, manifesten que si alguna familia desitja fer-les la dirigiran a l´escola.

Com a proposta es preveu passar una enquesta a les families per avaluar si hi ha alguna activitat que trobem a faltar i que ens agradaria que es fes.

Divers oferirà una mostra de les activitats extraescolars al setembre perque les families puguin veure i els ajudi a decidir.

Tota la informació de les extraescolars es donarà per motxileig.

Les acollides també han anat bé i continuaran igual, pero si es contracta acollida per matí i tarda es farà un descompte i les hores partides sembla que també es podrán oferir amb descompte.

Comissió menjador: es constata que la direcció de l´escola va en la mateixa direcció que l´AFA.

Amb l émpresa que gestiona el servei de menjador, ARCASA, hi ha hagut un bon enteniment i s´aprecia bona disposició per part de la empresa per donar satisfacció a les peticions de l´AFA. S´han fet millores en el menu i s´ha mantigunt el preu. A més es demanen mesures que promoguin l’autonomia dels nens i els bons hàbits, canvi de safates a plats, utilització de coberts, etc. Aquestes millores continuaran negociant-se l´any que ve.

Es parla d´un mal entès que va haver en un moment donat amb el menu que va donar lloc a algunes families a pensar que l’AFA havia canviat totalment el menú. Hem de recordar que el responsable del menú és la pròpia escola. L’AFA fa el seguiment, i tenim la sort que direcció és molt receptiva a les nostres demandes. S’aclareix aquest malentés.

Amb l´empresa que gestiona els monitors PERE TARRES, s´està negociant. Tot i que les sensacions no són molt bones perque s´aprecia certa desafecció en els monitors a l´hora de donar continuitat al projecte de l´escola durant aquesta hora del menjador, que desde l´AFA s´entén igualment como horari escolar i educatiu. Està pendent una pròxima reunió escola, AFA i Pere Tarres. I el proper any s’ha d’avaluar la continuitat de Pere Tarrés oferint aquest servei.

Comissió exteriors: volen fer igualment un agraïment a l´Anna Rocasalvas per la seva implicació i dedicació. Es comprometen a reclamar el tendall de l´escola, que a aquestes alçades encara no l´han vingut a posar.

En quant a la relació de la escola amb el barri, en les movilitzacions fetes per evitar les especulacions urbanistiques al barri, com a organitzadors de la manifestació Salvem el nucli antic de Vallcarca del dia 13 de maig de 2017, que va ser tot un èxit de participació, destaquem que va posar de relleu que si anem juntes les Entitats i Associacions del barri, la veu ens arriba més lluny, han sigut moltes les felicitacions rebudes. S´ha participat com a jurat en el Concurs d´idees per a la urbanització de Vallcarca. Es participa en les jornades convocades per l’Ajuntament per a decidir els usos dels espais de Can Carol, el Consulat danès, i per a que sigui una gestió única i civica d’aquests espais.

En quant a la petició de l´institut, a nivell de districte s´aconsegueix el consens de tots els partits politics, i es va portar el tema al Parlament on es va celebrar una reunió amb els representants d´educació de tots els partits polítics, i on es va obtenir també el recolzament per a la pròxima construcció de l´institut. amb posterioritat es va celebrar una reunió al Consorci amb el Sr. Pere Massó que va admetre i reconèixer la necessitat de la construcció d´aquest equipament. Desde el Consorci es contempla l’execució directa de l´institut sense que hagi provisionalitat amb barracons, tot i que aquesta possibilitat no es rebutja totalment si es veu que la construcció definitiva allarga molt en el temps l´inici de l´activitat.

Es parla també de l´estudi que s´iniciarà a través de la Coordinadora d´Ampas de Gràcia del copagament de les families. tenint en compte que l´escola es pública i gratuita, es contabilitzarà quins imports han de satisfer les families, per adquisició de material, excursions, colònies, etc., valorant també les hores que les mares i els pares voluntaris dediquen a l´organització i gestió del AFA i els seus projectes.

Comissió de l´hort: comenten la sensació de haver perdut molts projectes pel camí, per exemple, el projecte de l´eficiència energètica, la estació meteorològica, el de llavors, l´hotel d´insectes, el jardí de papallones. Valorant que el Projecte de l´escola té molt a veure amb el contingut d´aquesta comissió, s´entèn que desde l´escola no s´aprofiten bé aquests projectes. També es valora que aquesta falta d´aprofitament pot venir donada per la intensitat del treball que desde el claustre s´ha fet aquest any, formacions, desenvolupament teòric del projecte, desenvolupament d´ambients, etc. etc. Per l´any vinent la Comissió torna a posar-se a disposició del claustre per a ajudar allà on l’escola no arribi en el desenvolupament del projecte.

També valoren el fet de que aquests projectes poden engrescar molt als alumnes dels cursos superiors de primària i per això busquen desenvolupar-los amb ells.

Comissió per l’èxit educatiu: aquest any s´ha dedicat a l´adequació dels espais (sala de families i biblioteca) que estàn pràcticament acabats. es parla de la necessitat de concienciació dels monitors del migdia per cuidar la biblioteca perque són espais oberts, amb lavabos dins i aixetes, on els nens entren i surten i el terra s´omple d´aigua, i també deixen marques a les parets. També es parla de que per part de l´escola s´ha de fer un treball d´explicació i informació als nens de la existència d´aquests espais creats per a ells i per a les families.

El funcionament de la biblioteca es farà amb servei de prèstec que gestionaran les nenes i nens voluntaris de cursos superiors. L´espai estarà obert en hores lectives, per que vagin a llegir, a treballar, a repasar coses, a parlar… i en hores no lectives. S´iniciarà aquest ús en hores no lectives establint un dia a la setmana o dos en funció de les mares i pares voluntaris que s´apuntin, i s´anirà ampliant o no en funció de l´ús.

La sala de les families serà un espai on fer xerrades, cursos, tallers, un lloc on posar en comú inquietuds, problemes que sorgeixin, un espai de debat de temes que preocupin a les families, de treball, etc. Per els nens serà un espai on està projectat que rebin reforç escolar, es pugui promoure l´adquisició d´hàbits, etc.

Comissió de Roba: Per a l’any que ve l’escola no obligarà a que la canall porti xandall. Només obligarà a la compra de samarretes. Suposa un estalvi per a les families. Els xandalls que queden en stock es vendràn a preu de saldo, per a recuperar part de la inversió.

Comissió de Festes: Per a l’any que ve necessitem reforços. La gresca i xerinola, aquest any no han faltat! La Festa de fi de curs pinta estupendament!

5.- Demandes de col.laboració

Totes les comissions van molt justes de gent, i totes demanen col.laboradors.

Es planteja com informar a les noves families per engrescar-les a implicar-se en l´AFA, informant divendres en portes obertes, fent publicitat escrita però breu, concreta i clara.

Es comenta de forma generalitzada, que les families haurien de fer arribar les seves queixes o comentaris directament al mail de l´AFA, per exemple, per poder gestionar els problemes o aclarir mals entesos directament i no crear ni fomentar situacions de desconeixement i rumorologia.

6.- Intervenció de Fil a l´agulla.

L’éscola ha detectat certes situacions que podían donar lloc a la problemes ed cohesió entre l’alumnat. Preventinament ha demanat ajuda a FIL A L´AGULLA per tal de solventar-los i evitar-los. L´escola no pot assumir el pressupost que li han fet arribar i demana ajuda econòmica a l´AFA.

Es vota i s´aprova per majoria absoluta la col.laboració demanada.

A les 18´45 es conclou l´assamblea i s´aixeca la sessió.