Acta Assemblea 04/10/2018

ORDRE DEL DIA:

  1. Modificació quota
  2. Presentació Comissions
  3. Torn Obert paraules

Assistents:

Germán, Pere, Gemma, Renata, Aroa, Albert, Esther, Jonny, Aran, Marian, Desire,e, Merce, Jenny, Mariana, Tere, Jon, Carles Marina (1r), Daniela, Helena (p3), Marcela p3, Amna p3, Raquel, Marta (P3), Carles, Judith, Bea, Andrea, Clara, Peña, Beth, Renata, Xavier De Pedro, Almudena,

Pren la paraula el president:

Modificació quota per que l´AFA funcioni, fa molts anys que està congelada, només un 50% de les famÍlies és sòcia, cada vegada es fan més coses, més projectes. S´han abaratit costos per les famÍlies, xandall, menjadors, per exemple.

Aroa explica el balanç, s´ha gastat el que s´ha ingressat, queden en compte un saldo equivalent al que hi havia l´any passat, 6.000€.

Aprovada per unanimitat la pujada de la quota.

Explicació de projectes, reformació patis, projecte natura i menjadors.

Transformació de patis, per adequar l´espai al PPE que s’està desenvolupant. Conjuntament amb Voltes cooperativa d´arquitectes i Fil a l´agulla. S´inicia la transformació amb construccions efímeres. Es crearà grup motor, i hi participaran comissió de patis, comissió de menjadors, comissió natura i comissió de feminismes.

Projecte Natura, vertebra qualsevol activitat que faci l´escola, el projecte pedagògic. L’objectiu principal es conèixer l’entorn, fomentar l´amor per la natura i la seva diversitat: – col·laborar amb l´escola amb comissió mixta per desenvolupar el projecte,  s´han demanat materials per noves aules de natura, s’ha fet formació als mestres, s´ha ajudat a l´escola a participar al projecte STEAM i es col·laborarà en el desenvolupament d´una aula viva, millorar l’eficiència energètica; – intenció d´ambientalitzar l´escola i AFA, promoció d´activitats ambientalment sostenible, us raonable aigua, disminució us plàstics, també les extraescolars, i en general totes les activitats de l´AFA; – organització jornades al TURULL, trobades a l´hort de les famílies, – participació en el grup impulsor en el FEM MERCAT, buscant incidir més enllà de l´escola, participant al barri.

Tercer projecte iniciat any passat, canvi de menjador. El porten ESGUARD I DOBLE VIA per elecció feta per l´escola i l´AFA. Bona sensació amb els canvis però s´ha de donar temps per que els monitors també nous, s´han de fer amb les dinàmiques dels patis, de les classes, però ja es veuen alguns canvis. Es demana confiança i paciència. S´ha fet molt treball l´any passat i aquest també perquè s’haurà d´anar supervisant i impulsant. S´ha fet un canvi de paradigma molt important i en la direcció del projecte de l´escola.

Comissió Exteriors:

Està en relació amb agents de fora de l´escola, i del barri, crear vinculació amb el barri, fent seguiment dels temes que sorgeixen al barri. tres línies d’actuació: vincle escola barri; institut vallcarca; defensa escola pública. Intervenció en la lluita per la modificació del MPGM, defensa de les famílies que es  van quedar fora de l´escola, lluita per la dotació pressupostària per l´Institut. Es demana ajuda per intervenir en Taula Comunitària del Coll per estudiar com està l´educació del barri, participació veïnal en Parc on anava institut i vincular l’espai amb Can Querol i Consultat, perquè sigui un eix d´espai d´oci. També en contacte amb Sindicat d´Habitatge del Barri, defensa veïnes davant desnonament.

Comissió Festes fa explicació de les festes que es fan al llarg del curs.

Comissió de Feminismes, neix amb vocació de ser una comissió transversal que treballi amb la resta de les comissions. Any passat vam treballar el tema de la pista, fer formacions amb mestres i famílies. aquests any continuarem les intervencions amb les famílies, alumnes i mestres. es treballa també de cara afora a través de la Coordinadora de Comissions de Gènere, Coeducació i Feminismes de Gràcia.

Es demanen xerrades sobre atenció emocional per les adaptacions, P3, P4, P5, i més grans. Es planteja un projecte d´amadrinament de famílies de p4. També es planteja la oportunitat de fer com en algunes escoles bressol, pagar una assegurança de responsabilitat civil per estar al pati 1’hora després de sortir del pati.

Comissió èxit educatiu, continuarà treball amb biblioteca que després de les obres requereix moltes intervencions de neteja. Continuarà amb l’organització de xerrades sobre temes que demanin les famílies, i amb altres projectes que sorgeixin.

Comissió Comunicació, estem a Twitter, Facebook, blog, pàgina, etc

Es planteja fer un sondeig per saber si les famílies estan interessades en fer colònies cada any. Parlem també de diferents possibilitats per trobar la manera de finançar a aquelles famílies que no poden assumir el cost de colònies cada any. Fent col·laboracions, o demanar subvencions, …

Finalitza l’assemblea, 18.30.