Acta Assemblea 05/06/2019

ORDRE DEL DIA:

  1. Casal d´estiu
  2. Circular de religió
  3. Tresoreria
  4. Patis
  5. Explicació projectes comissions
  6. Casal d´estiu
  7. Torn obert de paraula.

Assistents: 19

1.- Casal d´estiu: ES proposava votació per decidir el casal, es dona trasllat de la proposta de l´Esguard, del seu projecte.

Es valora positivament continuar fent-ho amb l´escola Farigola, positiu pel barri i les families.

2.- Votació circular de religió, s´aprova per majoria enviar una circular a la professora de religió.

3.- Tesoreria:

Baix número de participació, de famílies associades. Es parla de domiciliar quota, amb les dificultats que es produeixen amb les devolucions, etc. Es proposen alternatives, fer present a la gent qeu perillen les activitats organitzades per l´AFA.

4.- Menjador:

S´agraeix especialment la feina feta per la comissió de menjador, aquest any.

Precs i preguntes:

Es parla dels canals de comunicació de les classes, davant l´important de

Es parla de modificar el format de les Assemblees, per temàtica per exemple, i que cada comissió lideri una. Sobre l´hora, es pot fer a l´hora de berenar o sopar potser facilita més la presència de les families per un tema de conciliació.

Es comenten les obres del Bosc Turull, calendari, decisió sobre les plantes que ja hi ha plantades, si es salven o no, i l´assignació de l´hort a l´escola.

Es proposa la creació d´una escola de families.

Es comenta per part de la Comissió de Feminismes la sensació de no avançar, de poca implicació. Es parla de la figura de la referent de gènere que no està correctament designada i s’hauria d´arreglar i el desenvolupament del seu càrrec.

A les 18.00 es finalitza l´assemblea.