Acta Assemblea 11/10/2019

ORDRE DEL DIA:

  1. Projectes de curs

  2. Tresoreria

  3. Creació Comissió Biblioteca

  4. Presentació Comissions

  5. Renovació de la Junta

  6. Torn obert de paraula.

Asistents: 47

1.- Projectes en marxa:

Transformació del pati:

Tot el treball fet està a la web, tenim subvenció amb Voltes per fer un avantprojecte. Tenim que convidar al Consorci. Ahir dia 10 es va fer una reunió amb Voltes, claustre i famílies. S´han pautat tres reunions més però l´horari és poc conciliador. ES planteja alternativa per obrir-lo a les famílies que volguin participar.

Casal d´estiu:

Es planteja canviar l’empresa que fa el Casal i fer-ho amb l´empresa dell menjador, L ´Esguard, perque la comunicació es molt bona, s’adeqüen al projecte educatiu. S ´ha de parlar amb Farigola per veure si és possible continuar fent-lo conjuntament.

Al desembre amb totes les famílies informades es farà una Assemblea Extraordinària per votar si es fa el canvi o no.

2.- Tresoreria:

39% de participació en socis de l´AFA.

Aquest any anem millor en número de sòcies proporcionalment a l´any passat.

Moltes despeses de transferències bancàries.

Explicació estat ingressos / despeses

Presentació de pressupost curs 2019-2020.

3.- Creació Comissió Biblioteca

Per donar vida a la Biblioteca es promou la creació de la comissió de Biblioteca.

4.- Presentació Comissions.

Comissió Menjadors:

Balanç del projecte molt bó, més madur, molt treball de base fet durant l´any passat, menus, formació monitoratge, etc., hi ha molt treball, important la comunicació, crida de gent per poder contribuir.

Comissió Natura:

Vocació d´estar a totes les comissions. Treballarà per projectes:

. projecte Natura, col·laborar amb l´escola per tirar endavant el projecte.

. diumenges a l´hort, el primer serà 13.10.19, el Turull en obres i serà diferent aquest diumenge.

. presents a la transformació del pati

. altres (a la web), escola florida, visita als productors, apadrina un test, exposició de fotos, plantar tipi al pati, reforestar en familia, sistema de reg, ecogot, hotel d´insectes, ….

Comissió Feminismes:

El Professorat està treballant l´introducció de l´educació afectivo sexual al currículum amb formadors, i ja es treballa efectivament a les classes. Per falta de pressupost desde la Comissió no s´han pogut organitzar més formacions per les famílies.

Presència en altres comissions.

Intervencions en la Coordinadora de Comissions de Gènere, Coeducació i Feminismes de les escoles públiques de gràcia.

Es treballa amb l´escola, les families, monitores i programa de PATIS OBERTS en què passa els divendres, amb els espais i la pilota.

Comissió Exteriors:

Està en relació amb agents de fora de l´escola, i del barri, crear vinculació amb el barri, fent seguiment dels temes que sorgeixen al barri. Intervenció en la lluita per la modificació del MPGM, defensa de les families que es van quedar fora de l´escola, lluita per la dotació pressupostària per l´Institut. Es demana ajuda per intervenir en Taula Comunitària del Coll per estudiar com està l´educació del barri, participació veïnal en Parc on anava institut i vincular l’espai amb Can Querol i Consultat, perquè sigui un eix d´espai d´oci. També en contacte amb Sindicat d´Habitatge del Barri, defensa veïnes davant desnonament.

Can Querol inicia activitat gestionada per una Federació d´Associacions, i es planteja que l´AFA sigui. Propuesta de que l´Institut se llame Uri Caballero, que representa el caracter lluitador i alegre de la gent de Vallcarca.

Votos a favor de l´adhesió a la Federeció s´aprova per majoria.

Comunicació; expliquen les vies de comunicació i que poden rebre propostes sobre millores, hi ha web, twiter, facebok,

Comissió Festes, una mica fluixa de personal, organitzen festes, explicació festes preparada, Nadal, caga tíó canvia format regals per classe no individuals.

Comissió Extraescolars: les activitats sorgeixen en funció de demanda, han hagut incorporacions, propostes als mails.

5.- Renovació Junta

El president, Germán Ycobalzeta deixa el càrrec però no surt ningú per la renovació. A Junta es faran propostes per plantejar substitució president.

Vicepresidenta: Anna Rocasalbas també deixà el càrrec.

Secretària : Esther Murillo Blasco deixa el càrrec i es presenta Sergio Baños Rodriguez DNI 38148632G, que surt escollit per majoria.

Tresoreria: Aroa Soriano deixa el càrrec i es presenta per ocupar-lo Renata Maria Chimirri Belluscio con D.N.I. nº 36.517.429-F, que és escollida per majoria.

Vocals: es presenten y s´escullen Nuria Reche Martinez, Andrea Martinez Velasco, German Ycobalzeta Grau, Aroa Soriano Fernandez, Rubén, Marta Mercadé Figueras, Teresa Ferreiro, Antonio Planas Meoro, Raimon Carreras Marin.

No es presenta ningú per presidència, s´acorda que entre els membres de la junta sortint i els de la nova es facin les primeres juntes per ajudar a donar continuïtat i potenciar la presentació d´una persona para la Presidència.

Creació de una Comissió de Pares i Mares (Xavier P4)

Es comenta la possibilitat de que el AFA faci els berenars i obtenir així uns beneficis en previsió també de les colònies que aquest any hi haurà i les ajudes que es puguin donar a les famílies que demanin ajuda.

Tercer projecte iniciat any passat, canvi de menjador. El porten ESGUARD I DOBLE VIA per elecció feta per l´escola i l´AFA. Bona sensació amb els canvis però s´ha de donar temps per que els monitors també nous, s´han de fer amb les dinàmiques dels patis, de les classes, però ja es veuen alguns canvis. Es demana confiança i paciència. S´ha fet molt treball l´any passat i aquest també perquè s’haurà d´anar supervisant i impulsant. S´ha fet un canvi de paradigma molt important i en la direcció del projecte de l´escola.

A les 18.30 es finalitza l´assemblea.