Acta Assemblea 13/12/2019

ORDRE DEL DIA:

  1. Votació pel relleu de la presidència del l’AFA

  2. Aprovació. Si s’escau del canvi dels estatuts de l’AFA.

  3. Aprovació, s’escau del traspàs de Casal d’ estiu a Esguard.

  4. Torn obert de paraula.

Asistents: 34

  1. Votació pel relleu de la presidència del l’AFA.

1.1Aprovacio.Si s’escau del canvi dels estatuts de l’AFA.

Canvi de presidencia.1 presidenta,3 vicepresidentes, 1 tresorera, 1 secretaria

S’ha aprova per 34 vots a favor el canvi de presidència.

S’ha aprova també el poder presentar el canvi de estatuts per nova legislació.

1.2 Finalitzen càrrecs:

Presidència-German Ycobalzeta Grau.

Vicepresidència: Anna Rocasalbas Camarena

Tresoreria-Aroa.Soriano Fernández 36576978D

Secretaria-Esther Murillo Blasco-46738846V

1.3 Nous càrrecs:

-Presidència-Esther Murillo Blasco-46738846V

Vicepresidència– Gemma Morató Esteso 46404451L

Tresoreria-Renata Maria Chimirri Belluscio 36517429F

-Secretaria-Sergio Baños Rodriguez.38148632G

La voluntat és modificar els Estatuts per possibilitar la existència de tres vicepresidències, o estudiar possibilitat de presidència col·legiada, i adaptar-los en quant a les finalitats de la associació incloent la coeducació, la igualtat i la educació feminista.

De moment però s´acorda la existència de una presidència i una vicepresidència ocupades respectivament per Esther Murillo Blasco (Presidència) i Gemma Morató Esteso (vicepresidència).

2-Casal d´estiu:

Canvi a l’empresa que fa el Casal i fer-ho amb l´empresa del menjador, L ´Esguard.

Es torna a recordar les valors a tenir en comte ( una línia, continuïtat amb valors escola, uniformitat pensat des de el projecte pedagògic de l’escola) En aquest moment no podem anar de la ma de farigola ,ja que com nosaltres, fa un any endarrere estan immersos en canvis importants. Tot hi així, es acabar anant de la ma de farigola i que tothom que vulgui es podrà apuntar al casal.

3-Presentacio per part de Andrea ( coordinadora de subvencions) de subvencions que s’estan demanant a la diputació de Barcelona.( se esta treball en les taules de Junta per veure com, quines i quantitat de subvencions es demanen.

  1. Presentació de l’escola de famílies per part de Xavier i membres.

Comenta de la organització i que es farà en aquest tallers a l’escola.

Persones que l’integren son: Xavier, Barbara, Elena.

Es presenta cartell i temari.

Obert a famílies farigola i barri.

5-Tema colònies de aquest any 2020

Saber perquè ni han poques persones inscrites.

Perquè p5 no hi va.

Necessitat per part de membres de la assemblea de fer 2 nits de colònies i així poder animar a les famílies a anar-hi. Es comenta que l’escola esta al cas i farà per animar i convidar a que les famílies que els alumnes i vagin. Es mira la formula de poder saber quines famílies per temes econòmics no poder anar i trobar vies de solució amb l’escola i AFA.

6- Comissió exteriors.

Es comenta dels espais dels barri que ja hi son i els que venen pròximament.

Mercat Vallcarca, Fusteria Vallcarca, El forn de Vallcarca

Pròxima construcció/remodelacions de equipaments a Vallcarca com (Can Carol, Consolat Danès) per el barri en el que sembla podran participar l’escola Montseny i Farigola.

De la Comissió ens proposen si l’escola Montseny vol formar part de la mobilització del 1 de febrer per Temes de contaminació a una gran marxa en la que participen varies escoles i espais de us de famílies.

Can Carol, és un equipament que s´obrirà al barri i es valora positivament que sigui un espai on l´escola també participi activament. Carla Fontanella Laguna s´ofereix per representar l´AFA de l´escola en aquest espai i formar part de la Federació d´Entitats Amigues del Consulat i Can Carol que es presentaran per la gestió de l´espai.

S´incorpora també a la Junta Directiva com a vocal.

Es fa votació i s´aprova per majoria formar part de la Federació i que Carla Fontanella Laguna sigui la representant de l´AFA dins d´aquesta entitat.

Sindicat de habitatge Vallcarca ( desnonaments),Implicació de l’escola en aquest temes de barri com projectes de pujada abusiva preu de lloguers, redacció de Protocol per detectar problemàtiques habitacionals en famílies de l´escola, etc…

Es dona per finalitzada l´Assemblea a les 18.45 de la tarda.