Acta Assemblea 21/06/2018

ORDRE DEL DIA:

  1. Resum de l´any
  2. Estat comissions.

Assistents:

Germán, Oriol, Pere, Gemma, Renata, Aroa, Albert, ESther, Barbara, Paula, Cristina, Jonny, Aran.

 

Pren la paraula el president:

Germán agraeix a Oriol la seva col.laboració a l´AFA i la seva presència a la Junta, marxa de l´escola perquè es traslladen fora de Barcelona.

Comenta que algunes comissions desapareixeràn, per exemple la Comissió del Pati que pot integrar-se a Comissió de Coeducació, la de estudi de menjadors s’integrarà a la de Menjador.

Hi han canvis a l´equip directiu, marxa la cap d´estudis Lidia i la Secretària Mireia.

És el primer any de desenvolupament del Projecte, està molt fluix, no s´ha fet presentació encara que estava data assenyalada varies vegades durant l´any i es demanarà la presentació del projecte per inici de curs, si pot ser abans de la 1ª Assamblea.

Al Consell Escolar es va dir que presentaria l´escola un projecte de tres anys per crear l´aula de ciència a la Comissió de Medi Ambient, l´han fet visitant altres escoles que tenen aules d´aquest estil i altres formacions.

Canvi de gestió de l´espai migdia, ja s´ha fet, ara s´ha de firmar el contracte, adquirir equipaments, es vol incorporar a l´acollida de la tarda L´Esguard, a la Jenny, per coherència estudiaràn que es faci matí i tarda. hi han molts congeladors (hi han dos un del consorci i un d´Arcasa que se l´en porta) i poques neveres, ens han demanat una càmera frigorífica i el canvi de forn, per menys congelat, menys fregit i més menjar al forn. Ho ha de comprar el Consorci. Demanar el congelador s´ha aprovat pel consell escolar.

Aran ofereix una nevera que hi ha a la Fusteria, mentre que el Consorci diu alguna cosa sobre l´adquisició de la nevera.

Hi haurà canvis des del principi, i altres que es veuran durant tot l´any. Per ex. des del principi l´ús dels tovallons, es demanarà a families per cosir un lloc on guardar els tovallons.

S´ha de parlar i definir el lloc de l´acollida. ara es fa al menjador i per higiene s’hauria de canviar.

La coordinació dels monitors es farà per part de la cooperativa Esguard, hi haurà un coordinador que estarà a l’escola cada dia, i vindrà també cada dos o tres dies la coordinadora pedagògica que farà el seguiment.

Transformació de patis, s´ha acabat treball Fil a l´agulla, ens faràn retorn del diagnòstic i també ho faràn els de Volta que any que ve faràn tallers, construccions efímeres, etc. l´objectiu es tenir un projecte realitzable per tenir un pati en consonància amb projecte de l´escola, i que consorci doni diners per fer-ho. Mentre tant hi han petites coses a fer com l’aprofitament de l´espai del mig dels dos patis (la única zona verda real).

Pensen fer festa del pati i aprofitar-la per fer presentació de monitors. Comentem que pot ser seria millor fer-ho per separat.

Festa de fi de curs es comenta que la musica va fallar, però la recollida va anar molt millor, va haver una mica de vandalisme. comenten que a altres escoles fan festes per famílies sense infants.

ESTAT de les COMISSIONS

Extraescolars ha fet feina per adaptar al catàleg al Projecte de l´escola oferint noves activitats, i s’ha de promoure l’apropament al projecte de l’escola.

Comissions de Medi Ambient i Exit educatiu s´han quedat debilitades i convindria que fossin integrades per més persones. Medi Ambient és molt important per l´escola i el seu projecte, hauria de ser la que fes seguiment del desenvolupament del projecte i recolzar l´escola en el que necessitin.

Parlem de la necessitat de fer participar a la gent a l´AFA i aconseguir més socis que paguin la quota. Es parla de fer un document més atractiu a nivell de disseny gràfic, per entregar entre tota la documentació que es dona al principi de curs. quedem que al cartell incorporarà una data per fer la primera Assamblea, convindria fer-la després de presentació del projecte natura. Parlem de dimecres 19 o divendres 28. Contactarem amb pares dissenyadors.

Comissió de coeducació: estudiem canvi de nom a Comissió Feminista. Hem posat sobre la taula debats que existien i no s’havien parlat. Aquest any el tema de la pilota. any que ve continuarem amb les formacions per a famílies, alumnat, i mestres/monitores i amb la introducció de l´educació afectivo sexual al curriculum de l´escola, per fer-ho estem treballant amb el CJAS per confeccionar un programa d´actuacions. També l´any que ve volem treballar que nens facin pipi asseguts. Expliquem la nostra intervenció en la Coordinadora de Comissions de Gènere de les escoles de Gràcia com a impulsores de la mateixa, en la realització d´un programa per que sigui desenvolupat per l´Ajuntament amb recursos públics a les escoles de Gràcia, la nostra intervenció en les Jornades organitzades per l’Assemblea Groga de Gràcia.

Comissió Exteriors: Institut Vallcarca: s´ha de seguir apretant i a la Coordinadora han quedat que a setembre inicien campanya per fer un mural potenciant el nou parc.

Vincle escola-barri: l´escola està mulltirepresentada a nivell d´exteriors en diferents espais. Des de Ajuntament es farà una prova pilot per apropar més l’escola als barris a Vallcarca i altres barris, i si funciona bé es farà a altres barris, coordinat pel districte.

S´ha fet acompanyament a escoles que s’han quedat sense plaça a p3, i ho han agraït molt. S´ha aconseguit que s’obri la línia del Poveda.

German demana substitució a la comissió del Coll.

Es parla del casal d’estiu, el canvi, i  Menjadors ens diu que la nova empresa fa també casals d’estiu, així que esperarem com va el treball amb ells per pot ser demanar info per casal d´estiu.

Èxit educatiu: tema biblioteca, sala famílies, aprofitament dels espais per monitoratge a l´espai del migdia, falta adquirir projector i pantalla per xerrades i tallers i aprofitar més l´espai. Les professores acaben ara la formació del Epergam, i potenciaran molt l’ús de la biblioteca.

Tresoreria: Canvi de Banc a punt de fer-se.

Fiscalitat què hem de fer per estar dins legalitat si és que som fora.

Parlem de demanar perfils simplificats per que la gent vegi exactament lo que es demana a la primera Assemblea de l´AFA per convidar la gent.

ens adonem subvencions.

enriquim aula del cos 350.-€

Exit educatiu 350.-€

Ciència a l´abast 350.-€

Coeducació a l´escola 350.-€

Fem Festa Fem Montseny 350.-€

Possibilitem l´informatització 350.-€

Festes: explica les festes organitzades, i el desig de col·laborar a Carnestoltes amb la Rua del Coll. A la primavera verda es va col·laborar amb l´escola Farigola que va anar molt bé. Es parla d’augmentar la col·laboració amb Farigola.

Expliquen que han col·laborat amb la Comissió de Medi Ambient en determinats moments.

resum festa fi de curs, va faltar la tarima i el tema musica va fallar una miqueta. De festes marxa gent i s’haurà de valorar.

Valoren molt positivament que hi hagi una persona de sisè incorporada a la Comissió de Festes.

 

Es demana que les comissions facin esforç en la comunicació per actualitzar la pàgina web.

 

Finalitza l’assemblea.