Acta 22/04/2016

22.04.2016 Acta Assemblea AMPA Montseny

L’Albert (President AMPA Montseny) dóna la benvinguda i explica que la gent de l’Assemblea de Vallcarca vindran a la propera assemblea a explicar una mica el que fan, doncs, tot i que estava previst que vinguessin a parlar avui, l’ordre del dia és massa llarg per poder fer-ho tot.

 

  1. Seguiment del Projecte i Situació actual

–Situació actual: canvi de direcció

–L’actual directora de l’Escola va anunciar al darrer Consell Escolar del mes de Febrer la seva intenció de no renovar el seu càrrec pel curs vinent, amb conseqüència:

–El Consorci nominarà un nou director/a per l’Escola Montseny pel període d’un any ( caràcter d’urgència). Per presentar-se com a candidat caldrà presentar un “petit” projecte que reuneixi les propostes educatives per l’escola a 1 any vista

–Passat aquest any es convocarà la plaça per la via oficial de director/a del centre, mitjançant la presentació del corresponent projecte pedagògic del centre (període de 4 anys), per part dels aspirants

–El Consorci té la intenció de nomenar un candidat/a que transcorri més enllà del període d’un any: una persona amb ganes d’agafar el projecte amb vista al futur

–Situació actual: ¿Com és el procés de selecció del candidat/a?

–El responsable del Consorci d’Educació es reunirà amb totes les mestres i tots els mestres de de l’escola que vulguin aspirar al càrrec de direcció de l’escola, per tal de trobar a la persona més adient per liderar la direcció, també hi ha la possibilitat que la persona escollida vingui de fora de l’escola

–El nom del nou director o directora es coneixerà com a màxim el 17 de juny

Situació actual: ¿Quina és la situació del projecte?

–El curs vinent (2016/2017) serà l’últim en que l’Escola Montseny serà considerada prioritària pel Consorci d’Educació de Barcelona, això vol dir que el període sensible de transformació de l’escola coincidirà amb un període de canvi de direcció del centre

–Totes aquelles pràctiques vinculades amb la natura que, al llarg d’aquests tres anys, s’hagin consolidat dins del projecte educatiu de l’escola, seran susceptibles de ser incloses dins del projecte de forma permanent, per tant, el període de priorització de l’escola que estem vivint actualment és clau

–En la última reunió de la Comissió Mixta de Medi Ambient (Escola-AMPA) , l’escola va informar de la situació del projecte Escola i Natura, que es sustenta en 5 pilars:

–1) coneixement de l’entorn (acomplert)

–2) sostenibilitat (acomplert)

–3) coneixement d’un mateix (en desenvolupament)

–4) metodologia (curs vinent)

–5) valoració (en desenvolupament)

…Però hi ha tàndem?

–Us mostrem un fragment del Pla d’Educació per l’èxit escolar 2014-2016 de Gràcia (document oficial del Consorci d’Educació editat al Març del 2015), que diu així:

Actuacions per a la millora de l’èxit escolar i la seva concreció als centres educatius del districte de Gràcia

Impulsar projectes de naturalesa similar als Tàndem O Magnet que afavoreixin la implicació d’entitats per tal de contribuir a la millora dels resultats escolars de l’alumnat.

Durant el curs 2014-2015, dos centres de Gràcia duen a terme un projecte d’aquest tipus. Des del 2013-2014, l’Escola Josep Maria de Sagarra, en col·laboració amb el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, desenvolupa un projecte en el qual l’art es configura com a matèria transversal del currículum.

El curs 2014-2015, l’Escola Montseny també ha iniciat un projecte de col·laboració amb Escoles + Sostenibles, de manera que el medi ambient serà un eix transversal de les matèries curriculars.

–i doncs….Han passat dos anys i no hi ha Tàndem!?!…i no hi ha previsió de que n’hi hagi!…Però com pot ser?

–Segons el consorci d’educació:

–La paraula tàndem està malentesa, l’escola no l’hauria d’utilitzar

–Parlen d’una col·laboració escola-entitat que sigui sostenible amb el temps per singularitzar el projecte educatiu del centre

–L’escola és l’encarregada de redactar un projecte i el consorci és el que facilita tot allò que l’escola necessita pel desenvolupament del projecte

–Segons l’escola:

–El consorci va dir que el  Montseny faria un tàndem amb SCEA i que el procés fins a esdevenir tàndem serien els 3 anys que estem vivint

–Actualment ens trobem en un moment d’incertesa:

–Des del Consorci d’Educació neguen que el Montseny hagi de ser un projecte Tàndem, no ho tenen previst així i no tenen recursos econòmics reals destinats a recolzar que el projecte Tàndem real sorgeixi

–L’escola es troba en un moment de canvi

–El projecte “Escola i Natura” s’està desenvolupant més lentament del que voldríem

–El projecte educatiu de l’escola presenta incongruències entre diferents metodologies pedagògiques a diferents nivells per manca de directriu comuna

–L’ AMPA i l’Escola volen que el Montseny esdevingui una escola Tàndem real

–A l’última assemblea de l’AMPA es va votar per unanimitat donar suport al projecte tàndem

–L’escola necessita una entitat que els ajudi de debò a tirar endavant el projecte: un tàndem real

 

  1. Festa Final de Curs

L’Esther fa un resum general de les activitats de la festa que tindrà lloc el dissabte 18 de juny:  inclourà diversos tallers ( de la mà del projecte el Món a la Meva Escola) i també comptarà amb un espectacle Holi (vinculat al projecte patis oberts), a la nit es farà el sopar com cada any i hi haurà karaoke.  Aquest any la graduació de sisè es farà un dia prèviament a l’escola amb la resta de nenes i nens i les famílies de sisè i no durant la tarda de dissabte.

 

  1. Extraescolars

Es parla de començar a fer el dossier de cara a la proposta d’extraescolars del curs vinent. La Mercè deixa la comissió que la passen a liderar la Xènia i la Silvia. Es comenta de parlar amb l’empresa de fer un preu especial d’acollida per famílies que hi deixen més d’un fill.

 

4.Es proposa canviar el nom d’AMPA a AFA

 

S’aprova el canvi per votació (majoria positiva). Es proposa aprofitar aquest canvi de nom per renovar el logotip de l’AFA, es proposa fer un concurs i que es pugui fer un logotip que inclogui un arbre o un tipi, o ambdues opcions, les dues imatges molt pròpies de l’essència de l’AFA. Hi haurà temps per rebre les propostes fins el dia abans de la propera assemblea de l’AFA quan es votarà el nou logotip.

 

  1. Es voten els nous càrrecs de la junta de l’AFA Montseny

que queden així:

Presidenta: Montse Pla  / sortint: Albert Peña

Vici President: German Ycolvalzeta   / sortint: Montse Pla

Secretària: Anna Rocasalbas / sortint: Barbara Glaenzel

Tresorera: Aroa Soriano  / manté el càrrec però comenta que vol ser rellevada de cara a un any vista

Vocals: Albert Peña, Lara Domingo, Sergi Vidal, Pere Bruna, Esther Murillo, Silvia

 

 

  1. Es proposa fer un manifest

que inclogui les opinions de les famílies sobre l’escola que volem. Es vota la proposta que surt acceptada per majoria i es decideix redactar el manifest i votar-lo a la propera assemblea de l’AFA( amb data 05/05).

 

  1. Comissió de relacions amb el Consorci d’Educació

En Sergi Vidal proposa crear una comissió que esdevingui un pont de comunicació AFA – Consorci . Es proposen per la comissió: Sergi Vidal, Mariel Viñals, Núria Reiche, Alicia Bardo i Judith Ramia. Es vota la proposta, que surt acceptada per majoria, i es decideix crear la comissió.

 

 

Es conclou l’assemblea.