Calendari del procés electoral

Dates

Procés electoral

7 de novembre Convocatòria d’eleccions.

Publicació dels censos electorals provisionals.

8 de novembre Inici del termini per a presentar reclamacions al cens electoral.

Sol·licitud a l’AFA de la designació del seu representant.

11 de novembre Sorteig per a designar els vocals de les meses electorals.

Fi del termini de presentació de reclamacions al cens electoral.

16 de novembre Últim dia per a la Constitució de les meses electorals.

Aprovació i publicació dels censos electorals definitius.

18 de novembre Últim dia per a la presentació de candidatures dels diferents sectors.
21 de novembre Últim dia de la publicació dels censos electorals definitius dels diferents sectors.
22 de novembre Últim dia per a la publicació de les candidatures dels diferents sectors.
24 de novembre Últim dia per a la presentació de sol·licituds per a actuar de supervisor/a del sector de pares i mares.
28 de novembre Inici del període electoral.
2 de desembre Fi del període electoral.
22 de desembre Últim dia per a constituir el Consell Escolar renovat.