Comissió de patis

La comissió de patis ha engegat una línia de treball, conjuntament amb altres comissions i amb l’escola, per revisar l’ús dels patis.  Actualment hi ha diferents accions en marxa i s’està treballant amb diferents col·lectius, amb els alumnes i amb els mestres.

Si ens vols contactar: patismontseny@gmail.com

Anuncis