Comissió Escola de Famílies / Món a la meva escola

La comissió Escola de famílies s’encarrega d’organitzar tallers i xerrades per a les famílies que puguin ser del seu interès i utilitat: xerrades sobre coeducació, seguretat infantil, salut infantil, i molts altres temes!

El projecte El Món a la Meva Escola té el suport de l’Ajuntament de Barcelona i promou la incorporació de les diversitats familiars a la comunitat educativa. Treballa conjuntament amb les escoles i les AMPA i AFA com nosaltres, contextos idonis des d’on treballar la inclusió, tot entenent la diversitat cultural com a riquesa que cal conèixer i compartir, i tot promovent un diàleg intercultural entre les famílies de diferents procedències, llengües i cultures.

Durant el curs 2016-2017 s’han fet entre d’altres, aquestes xerrades i tallers: