Acollides

Benvolgudes famílies,

us oferim aquests dos serveis per totes aquelles famílies que necessiteu deixar als vostres fills abans i després de l´horari escolar. Aquest servei el coordina la Cooperativa Esguard.

Des del primer dia de curs al setembre,  ja podeu accedir al SERVEI D´ACOLLIDA del MATÍ i de la TARDA.

Aquests serveis es poden contractar mensualment o en dies esporàdics.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb en Pau (Coordinador del servei) que estarà al menjador tot el matí, i especialment de 9:00 a 10:00 atenent a famílies. Per comunicar-vos durant el matí ho podeu fer fins les 12:00, al telèfon 691921340, o al mail:

menjador.escolamontseny@doblevia.coop

o amb l’AFA al mail:

afamontseny@gmail.com

 

PREUS SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL (mensual)

DILLUNS a DIVENDRES

de 8 a 9 h. ………. 30 € mensuals.

de 8´30 a 9 h. ………. 20 € mensuals.

PREU SERVEI D’ACOLLIDA TARDA (mensual)

DILLUNS a DIVENDRES

de 16´30 a 17´30 h. ………. 30 € mensuals.

PREU SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ/TARDA (dies esporàdics)

Si voleu fer ús dels serveis d´acollida, menys dies a la setmana o en dies esporàdics, podeu fer-ho utilitzant TIQUETS que podeu demanar als monitors que fan els serveis. També els podeu demanar a en Pau (Coordinador del servei) que estarà al menjador de 9 a 10h cada dia.

TIQUETS de 10 HORES. ………. 22 €

 

Normes d’ús:

  • ELS INSCRITS FIXOS PAGARAN D’OCTUBRE A MAIG LA MATEIXA QUANTITAT FIXA CADA MES JA QUE EL PREU ÉS PRORRATEJAT. EL PREU DE JUNY I SETEMBRE SERÀ PROPORCIONAL ALS DIES LECTIUS.
  • AQUEST CURS ES POT FER ÚS DELS TIQUETS DEL CURS ANTERIOR. AL FINAL D’AQUEST CURS, PERÒ, ELS TIQUETS SOBRANTS QUE NO S’HAGIN UTILITZAT ES RETORNARAN I ES RETORNARÀ L’IMPORT A LES FAMÍLIES.
  • CAP INFANT POT FER ÚS DELS SERVEIS SENSE ESTAR INSCRIT O PRESENTAR TIQUET A LES MONITORES.
  • SI S’HA DE FER ÚS DEL SERVEI AMB TIQUETS DE FORMA REGULAR, TAMBÉ S’HA DE FER EL FULL D’INSCRIPCIÓ, SENSE POSAR EL NÚM. DE COMPTE I INDICANT QUE ES PORTARAN TIQUETS, PER A TENIR ALGUN TELÈFON QUE HAGUÉSSIM DE NECESSITAR.
  • LES ALTES O BAIXES DEL SERVEI S’HAN COMUNICAR A EN PAU (coordinador del servei) DE 9:00 A 10:00, PRESENCIALMENT, O DURANT EL MATÍ, FINS LES 12:00 AL TELÈFON 691921340, O AL MAIL: menjador.escolamontseny@doblevia.coop ALMENYS UNA SETMANA ABANS DE PRIMER DEL MES SEGÜENT.
  • ELS PAGAMENTS ES FARAN DOMICILIATS DE L´1 AL 5 DE CADA MES.