Transformació del pati

Índex:

 1. Fem comunitat i transformem el pati de l’escola
 2. 1a FASE – Diagnosi (curs 2017-2018)
 3. 2a FASE – Disseny (curs 2018-2019)
 4. Construcció col·lectiva de grades (curs 2018-2019)
 5. 3a FASE – Avantprojecte (curs 2019-2020)
 6. AVANTPROJECTE DEFINITIU
 7. Reflexions sobre el nostre pati

1. Fem comunitat i transformem el pati

Durant el curs 2017-2018 s’engega el procés de transformació del pati.

Aquest procés és fonamental pel desenvolupament del Projecte Pedagògic de l’escola (Escola i Natura) que es basa en la permeabilitat de les aules, i on qualsevol espai de l’escola ha de ser un espai educatiu.

Es considera que el procés participatiu en si, és el més important, des del punt de vista pedagògic per a l’alumnat (han de reflexionar sobre l’ús del pati i prendre decisions en comú) i també des del punt de vista d’enfortir la comunitat educativa.

La transformació del pati és fruit de la preocupació per l’ús del pati que en fan els alumnes, per part de l’escola i les famílies, que es fonamenta bàsicament en haver detectat:

 • que l’espai del pati està conquerit pels jocs de pilota (bàsicament el fútbol) i per tant condiciona l’ús de l’espai
 • que es crea segregació des del punt de vista de gènere, i no ofereix igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat, ni la convivència desitjada
 • que manca diversitat d’espais per a possibilitar el joc i l’aprenentage lliure
 • que manca natura (que fomenti la part més humana i saludable) i espais que convidin a la tranquilitat

Pel disseny i acompanyament del procés, es compta amb la participació de dues cooperatives amb experiència i vincle amb l’escola i amb el barri: Fil a l’agulla (Cooperativa de prevenció de tot tipus de discriminació, amb formacions, tallers…) i Voltes arquitectes (Cooperativa d’arquitectes)

La Festa del Pati: Tret de sortida

El dia 2 de març del 2018 es va fer “La festa del pati”, com a tret de sortida, amb la intenció de donar a conèixer e implicar a tota la comunitat educativa en el projecte.

Ademés de presentar el procés, va ser un dia divertit, les i els alumnes de primària van preparar i manufacturar diferents jocs en el pati, es va fer un taller sobre el pati dels nostres somnis, es va fer cabanes i construccions efímeres i es va col·locar una bústia de suggerències, que es va omplir.

2. 1a FASE – Diagnosi (curs 2017-2018)

Conduït per la cooperativa Fil a l’agulla,  i aprofitant el Projecte D’Acompanyament Emocional i Atenció a la Diversitat desenvolupat per la cooperativa Fil a l’Agulla a l’Escola Montseny durant el curs 2017 – 2018 (amb la presència de la Coopertaiva Voltes). Es va reconduïr també la mirada vers l’ús i les discriminacions al pati, generant informació útil també per a la seva transformació.

Les conclusions del projecte els podeu consultar en l’informe: INFORME IAP Montseny

3. 2a FASE – Disseny (curs 2018-2019)

Conduït per la Cooperativa Voltes. Durant aquesta tardor es completarà l’etapa de disseny, amb tallers de maquetes amb l’alumnat.

Aquests són els resultats de la diagnosi sobre l’ús del pati, feta per Voltes, segons les observacions al pati i treball a les aules durant el tercer trimestre del curs 2017-2018:

Resultat diagnosi sobre l’ús del pati -VOLTES IAP Montseny

Com a resultat del procés:

 • Projecte arquitectònic global del pati (per presentar a Consorci i/o demanar subvencions)
 • Tallers participatius amb tota la comunitat educativa, per a la construcció d’una o vàries intervencions al pati, que el comencin a transformar efímerament. Seràn 2 jornades d’auto-construcció a l’escola, els dissabtes 1 i 15 de desembre. Farem comunitat! Si som molts, farem molt!

Calendari del procés:

calendari 3r trimestre 2018

Actes:

ACTA primera sessió del Grup Motor d’Adults (GMA):

Acta primera sessió GMA 30-10-2018

ACTA segona sessió del Grup Motor d’Adults (GMA):

Acta segona sessió GMA 16-11-2018

ACTA tercera sessió del Grup Motor d’Adults (GMA):

Acta tercera sessió GMA 23-11-2018

Memòria-resum del procés i les conclusions:

Memòria resum Transformació del pati

4. Construcció col·lectiva de grades

Part del procés participatiu consisteix en la intervenció en el pati, per part de la comunitat educativa, per començar a canviar dinàmiques i guanyar diversitat en els espais del pati.

Fruit de les propostes e idees del GMI i del GMA es decideix l’auto-construcció i construcció col·lectiva d’unes grades de fusta. Es van convocar jornades de construcció col·lectives amb Voltes, les famílies i mestres, per a realitzar-ho.

Finalment, durant el febrer de 2020, s’instal·len les grades, i es crea un espai que convida a la tranquilitat. Està certificada oficialment per a grantir la seguretat de l’estructura en un pati escolar.

Ara l’hem de cuidar entre totes i desitjar que les nenes i nens la gaudeixin molt!

Enhorabona! Gràcies!

5. 3a FASE – Avantprojecte (curs 2019-2020)

L’objectiu d’aquesta tercera fase és la d’obtenir un Avantprojecte (el darrer pas abans de realitzar el projecte definitiu que l’ha de fer el Consorci)

Adjuntem la presentació de Voltes, que ho introdueix i explica molt bé, per encarar aquesta darrera fase: Presentació per avantprojecte (VOLTES)

Es plantejen les següents 3 sessions de treball del Grup Motor (les dues darreres amb sessió de matí i tarda):

 1. Sessió Grup motor (mestres i famílies). Divendres 25 octubre a les 12:45h
 2. Sessió Grup motor (mestres i famílies). divendres 15 a les 12:45h
 3. Sessió grup motor (famílies). divendres 15 a les 16:30h. La farem si som prou famílies.
 4. Sessió Grup motor (mestres i famílies). divendres 29 a les 12:45
 5. Sessió grup motor (famílies). divendres 15 a les 16:30h. La farem si som prou famílies.

ACTA sessió del 25 d’octubre: 191025 ACTA 1ºJornada

ACTA sessió del 15 de novembre: 191115 ACTA 2ºJornada

6. AVANTPROJECTE DEFINITIU

El document recull tot el procés i el treball que hem fet durant dos cursos amb Voltes Cooperativa d’arquitectes, Fil a l’Agulla,  l’escola i tota la comunitat educativa i finalment aporta una valoració més tècnica amb una memòria, uns documents gràfics i un pressupost orientatiu d’una fase inicial del projecte.

Estem molt contentes del resultat final i de tot el procés. Esperem que sigui un full de ruta per l’escola per encaminar la transformació del centre en un espai educatiu més natural, divers, sostenible i feminista.

Memòria AVANTPROJECTE Pati Escola Montseny

NOTA: A partir de la pàgina 38 podeu veure els plànols de la proposta i després dels plànols, les explicacions dels elements i espais que conformarien el pati.

7. Reflexions sobre el nostre pati

Entenem el pati de l’escola com un espai privilegiat amb un gran potencial educatiu.

A través del temps lliure i el joc, els infants desenvolupen capacitats cognitives, afectives i socials.

En sintonia amb el Projecte Educatiu i el Projecte Natura de l’escola volem aconseguir que el  pati de l’escola sigui un espai educatiu més, que fomenti la permeabilitat de les aules amb l’exterior  i permeti diferents dinàmiques de joc. Es tracta, doncs, de transformar el pati en un “espai en equilibri” en el que moviment i psicomotricitat, tranquil·litat i intimitat i experimentació amb la natura conflueixin en el mateix espai de joc.

A més a més,  la transformació del pati pretén ser una excel·lent eina de participació i mobilització de la comunitat educativa alhora de fer el diagnòstic, el disseny, la infraestructura i la disposició dels elements per aconseguir una valoració positiva del pati com a espai d’aprenentatge.

La franja horària del migdia (tan menjador com pati) ha de ser un espai coeducatiu, sense presses i enriquidor, on s’acompanyi als infants en el seu creixement emocional, en la gestió i resolució de comflictes i en l’autonomia, des del respecte i l’escolta a les necessitats. Així doncs creiem important que totes les persones implicades (nenes i nens, monitors/es, equip de cuina, etc) es sentin valorades, respectades i escoltades.