Tallers durant l’espai dels migdies

TALLERS “This Week with Mr. Forest”

Durant el curs 2020-2021, tots els grups bombolla de primària fan sortides a l’entorn natural de l’escola durant l’espai migdia, amb tallers setmanals que tenen com a objectiu conèixer l’entorn natural i cultivar el respecte i cura per la natura, també es fonamenta en treballar l’autonomia i la confiança de l’alumnat per a desenvolupar-se en la natura. Com a valor afegit es fan en anglès.

Us presentem el recull de tallers que s’han realitzat fins al moment.:

Aquesta experiència, que valorem molt positivament, i li volem donar continuitat en el fututr, sorgeix degut a les restriccions imposades per la pandèmia, per esponjar l’espai dels patis del migdia i per enriquir l’espai migdia apropant-lo al “projecte natura” de l’escola.

Són tallers realitzats per un pare de l’escola (Tony Torralba) col·laborant amb les Cooperatives del menjador, promocionats i sostinguts econòmicament per l’AFA.

Amb el suport: