Canvi de gestió de l’espai migdia

1.   Objectius

  • Millorar la qualitat de l’espai migdia (menjadors i patis posteriors)
  • Ajustar la política de preus de l’espai migdia per assegurar l’equitat del sistema educatiu (en les condicions d’escolarització), i evitar la segregació en l’escola pública.
  • Promoure la sostenibilitat ambiental i social dels productes comprats i serveis contractats, que en la mesura del possible hauran de ser de proximitat, ecològics i produïts i ofertats de manera responsable des d’un punt de vista social i ambiental.
  • Incardinar i integrar l’espai migdia en el projecte educatiu de l’escola.
  • Reforçar la participació de tota la comunitat educativa de l’escola en la gestió de l’espai migdia.

2.   Detall del procés

  • Aprovació del canvi de gestió en Assemblea de l’AFA (22 de març de 2018, a les 19h)
  • Aprovació en el Consell Escolar del canvi de gestió i el pla de funcionament d’aquest servei de menjador (just després de setmana santa, a concretar amb l’escola)
  • La decisió presa i el pla de funcionament ha de ser autoritzada després pels Serveis Territorials d’Educació corresponents, a Barcelona és el consorci (? de ? de 2018)
  • Selecció de l’empresa (fins a final de curs)
  • Inici de la gestió
Anuncis