Menús menjador

Recomanacions pels sopars:

Recomanacions pel sopar

Menús pel mes de SETEMBRE (2021)

Basal setembre_21

Sense carn setembre_21

Sense fruits secs setembre_21

Sense gluten setembre_21

Sense lactosa ni tomàquet setembre_21

Sense lactosa setembre_21

Sense porc setembre_21

Sense prot de llet de vaca i prot de vaca setembre_21

Sense prot de llet de vaca setembre_21

Sense sal setembre_21

Vegetarià setembre_21

Menús pel mes de JUNY (2021)

Basal juny_21

Sense carn juny_21

Sense fruits secs juny_21

Sense gluten juny_21

Sense lactosa juny_21

Sense lactosa ni tomàquet juny_21

Sense porc juny_21

Sense prot de vaca i prot de la llet de vaca juny_21

Sense prot llet de vaca juny_21

Sense sal juny_21

Vegetarià juny_21

Menús pel mes de MAIG (2021)

Basal maig_21

Sense carn maig_21

Sense fruits secs maig_21

Sense gluten maig_21

Sense lactosa maig_21

Sense lactosa ni tomàquet maig_21

Sense porc maig_21

Sense prot llet de vaca i proteïna de Vaca maig_21

Sense prot llet de vaca maig_21

Sense sal maig_21

Vegetarià maig_21

Menús pel mes d’ABRIL (2021)

Basal abril_21

Sense carn abril_21

Sense fruits secs abril_21

Sense gluten abril_21

Sense lactosa abril_21

Sense lactosa i tomàquet abril_21

Sense porc abril_21

Sense prot de vaca ni prot de llet de vaca abril_21

Sense prot llet de vaca abril_21

Sense sal abril_21

Vegetarià abril_21

Menús pel mes de MARÇ (2021)

Basal març_21

Sense carn març_21

Sense fruits secs març_21

Sense gluten març_21

Sense lactosa març_21

Sense lactosa ni tomàquet març_21

Sense porc març_21

Sense prot llet de vaca i proteïna de vaca març_21

Vegetarià març_21

Menús pel mes de FEBRER (2021)

Basal febrer_21

Sense carn_febrer_21

Sense fruits secs_febrer_21

Sense gluten_febrer_21

Sense lactosa_febrer_21

Sense lactosa_febrer_21

Sense porc_febrer_21

Sense prot de llet de vaca_febrer_21

Sense prot de vaca ni prot de let vaca_febrer_21

Sense sal_febrer_21

Vegetarià febrer_21

Menús pel mes de GENER (2021)

Basal_gener_21

Sense Carn_gener_21

Sense Fruits secs_gener_21

Sense gluten_gener_21

Sense lactosa ni tomàquet_gener_21

Sense lactosa_gener_21

Sense porc_gener_21

Sense prot llet de vaca ni prot de vaca_gener_21

Sense prot llet de vaca_gener_21

Sense sal_gener_21

Vegetarià_gener_21

Menús pel mes de DESEMBRE (2020)

Basal desembre_20

Sense carn_desembre_20

Sense fruits secs_desembre_20

Sense gluten_desembre_20

Sense lactosa ni tomàquet_desembre_20

Sense lactosa_desembre_20

Sense porc_desembre_20

Sense prot llet de vaca i prot de vaca_desembre_20

Sense prot llet de vaca ni tomàquet_desembre_20

Sense prot llet de vaca_desembre_20

Sense sal_desembre_20

Vegetarià desembre_20

Menús pel mes de NOVEMBRE (2020)

Basal_novembre_20

Sense carn_novembre_20

Sense fruits secs_novembre_20

Sense gluten_novembre_20

Sense lactosa_novembre_20

Sense porc_novembre_20

Sense prot de llet de vaca i prot de vaca_novembre_20

Sense prot de llet de vaca_novembre_20

Sense sal_novembre_20

Vegetarià_novembre_20

Menús pel mes d’OCTUBRE (2020)

Basal_octubre_20

Sense carn_octubre_20

Sense fruits secs_octubre_20

Sense lactosa ni tomàquet_octubre_20

Sense porc_octubre_20

Sense prot de vaca ni prot llet de vaca_octubre_20

Sense prot llet de vaca_octubre_20

Sense sal_octubre_20

Vegetarià_octubre_20

Menús pel mes de SETEMBRE (2020)

Basal_setembre_20

Sense Carn_setembre_20

Sense gluten_setembre_20

Sense lactosa ni tomàquet_setembre_20

Sense porc_setembre_20

Sense prot llet de vaca i prot de vaca_setembre_20

Sense prot llet de vaca_setembre_20

Vegà_setembre_20

Vegetarià_setembre_20

Menús pel mes de MARÇ (2020)

Basal_març_20

Sense Carn_març_20

Sense gluten_març_20

Sense lactosa ni tomàquet_març_20

Sense porc_març_20

Sense prot llet de vaca i prot de vaca_març_20

Sense prot llet de vaca_març_20

Vegetarià_març_20

Vegà_març_20

Menús pel mes de FEBRER (2020)

Basal_Febrer 20

Sense carn_Febrer 20

Sense gluten_Febrer 20

Sense lactosa ni tomàquet_Febrer 20

Sense porc_Febrer 20

Sense prot llet de vaca ni prot de vaca_Febrer 20

Sense prot llet de vaca_Febrer 20

Vegetarià_Febrer 20

Vegà_Febrer 20

Menús pel mes de GENER (2020)

Basal_gener_20

Sense carn_gener_20

Sense gluten_gener_20

Sense lactosa i tomàquet_gener_20

Sense porc_gener_20

Sense prot llet de vaca i prot de vaca_gener_20

Sense prot llet de vaca_gener_20

Vegetarià_gener_20

Vegà_gener_20

Menús pel mes de DESEMBRE (2019)

Basal_desembre_19

Sense carn_desembre_19

Sense gluten_desembre_19

Sense lactosa i tomàquet_desembre_19

Sense porc_desembre_19

Sense prot llet de vaca i prot de vaca_desembre_19

Sense prot llet de vaca_desembre_19

Vegetarià_desembre_19

Vegà_desembre_19

Menús pel mes de NOVEMBRE (2019)

Basal_novembre_19

Sense_carn_novembre_19

Sense_gluten_novembre_19

Sense_lactosa i tomàquet_novembre_19

Sense_porc_novembre_19

Sense_proteïna llet de vaca i proteïna de vaca_novembre_19

Sense_proteïna llet de vaca_novembre_19

Vegetarià_novembre_19

Vegà_novembre_19

Menús pel mes d’OCTUBRE (2019)

Basal_Octubre_19

Sense Carn_Octubre_19

Sense gluten_Octubre_19

Sense lactosa i tomàquet_Octubre_19

Sense Porc_Octubre_19

Sense Proteïna de la llet de vaca i proteïna de vaca_Octubre_19

Sense Proteïna de la llet de vaca_Octubre_19

Vegetarià_Octubre_19

Vegà_Octubre_19

Menús pel mes de SETEMBRE (2019)

Menú basal Montseny set 19

A l’octubre amb les inscripcions tancades, Doble Via incorporarà la resta de tipologies de menús.

Menús pel mes de JUNY:

Basal_Juny 19

Sense_carn_Juny 19

Sense_fruits secs_Juny 19

Sense_lactosa_gluten ni llegum_Juny 19

Sense_lactosa_Juny 19

Sense_ou_Juny 19

Sense_proteïna de vaca_Juny 19

Sense_proteïna llet de vaca_Juny 19

Vegetarià_Juny 19

Vegetarià_Sense tomàquet_Juny 19

Vegà_Juny 19

Menús pel mes de MAIG:

Basal_Maig 19

Sense_carn_Maig 19

Sense_Fruits secs_Maig 19

Sense_lactosa_Maig 19

Sense_làctic_Maig 19

Sense_Ou_Maig 19

Sense_Proteïna de vaca_Maig 19

Sense_Proteïna llet de vaca_Maig 19

Vegetarià_Maig 19

Vegetarià_Sense lactosa ni tomàquet_Maig 19

Vegà_Maig 19

Menús pel mes d’ABRIL:

Basal_Abril 19

Sense Carn_Abril 19

Sense Fruits secs_Abril 19

Sense Lactosa_Abril 19

Sense Ou_Abril 19

Sense Proteïna de llet de vaca ni proteïna de vaca Abril 19

Sense Proteïna de llet de vaca_Abril 19

Vegà_Abril 19

Vegetarià_Abril 19

Vegetarià_sense lactosa i tomàquet_Abril 19

Menús pel mes de MARÇ:

Basal_Març 19

Sense_Fruits secs_Març 19

Sense_lactosa_Març 19

Sense_ou_Març 19

Sense_proteïna llet de vaca_ i proteïna de vaca_Març 19

Sense_proteïna llet de vaca_Març 19

Sense_carn_Març 19

Vegà_Març 19

Vegetarià_Març 19

Vegetarià_sense lactosa ni tomàquet_Març 19

Menús pel mes de FEBRER:

basal_febrer_19

sensecarn_febrer_19

sensecerealslàcticnillegum_febrer_19

sensefruitssecs_febrer_19

senselactosa_febrer_19

senseou_febrer_19

senseproteïnadevacaidelletdevaca_febrer_19

senseproteïnalletdevaca_febrer_19

vegetariàsenselactosanitomàquet_febrer_19

vegetarià_febrer_19

vegà_febrer_19

Menús pel mes de GENER:

basal_gener_19

sense_carn_gener_19

sense_fruits_secs_gener_19

sense_lactosa_gener_19

sense_ou_gener_19

sense_prot_llet_vaca_gener_19

sesne_prot_llet_vaca_i prot vaca_gener_19

vegà_gener_19

vegetarià_gener_19

vegetarià_sense lactosa ni tomaquet_gener_19

Menús pel mes de DESEMBRE:

Basal_desembre_18

Basal_sense_carn_desembre_18

Sense_ Fruits_secs_Desembre_18

Sense_Lactosa_Desembre_18

Sense_ou_Desembre_18

Sense_Proteïna_llet de Vaca_Desembre_18

Sense_prot_llet_vaca_s_vaca_Desembre_18

Vegà_Desembre_18

Vegetarià_Desembre_18

Vegetarià_s_lactosa_tomaquet_Desembre_18

Menús pel mes de NOVEMBRE:

Menú Basal_Novembre_18

Menú Sense Carn_Novembre_18

Menú Sense Fruits Secs_Novembre_18

Menú Sense Lactosa_Novembre_18

Menú Sense Ou_Novembre_18

Menú Sense_prot_llet_i_sense_prot_de_vaca_Novembre_18

Menú Sense_prot_llet_vaca_Novembre_18

Menú Vegà_Montseny_Novembre_18

Menú Vegetarià_Novembre_18

Menú Vegetarià_s_lactosa_tomaquet_Novembre_18

Menús pel mes d’OCTUBRE:

Menú Basal_Octubre 18_Montseny

Menú Sense Carn_Octubre2018_Montseny

Menú Sense Fruits Secs_Octubre 18_Montseny

Menú Sense Lactosa_Octubre 18_Montseny

Menú Sense Ou_Octubre 18_Montseny

Menú Sense Proteïna llet de Vaca i Sense Proteïna de Vaca_Octubre 18_Montseny

Menú Sense Proteïna Llet de Vaca_Octubre 18_Montseny

Menú Vegetarià_Octubre 18_Montseny

Menús pel mes de SETEMBRE:

Menú basal Montseny set 18

Menú sense carn Montseny set 18

Menú sense fruit_secs Montseny set 18

Menú sense ou Montseny set 18

Menú sense prot_llet_vaca Montseny set 18

Menú sense vedellla Montseny set 18

Menús pel mes de JUNY (2021)

Basal juny_21

Sense carn juny_21

Sense fruits secs juny_21

Sense gluten juny_21

Sense lactosa juny_21

Sense lactosa ni tomàquet juny_21

Sense porc juny_21

Sense prot de vaca i prot de la llet de vaca juny_21

Sense prot llet de vaca juny_21

Sense sal juny_21

Vegetarià juny_21

Menús pel mes de MAIG (2021)

Basal maig_21

Sense carn maig_21

Sense fruits secs maig_21

Sense gluten maig_21

Sense lactosa maig_21

Sense lactosa ni tomàquet maig_21

Sense porc maig_21

Sense prot llet de vaca i proteïna de Vaca maig_21

Sense prot llet de vaca maig_21

Sense sal maig_21

Vegetarià maig_21

Menús pel mes d’ABRIL (2021)

Basal abril_21

Sense carn abril_21

Sense fruits secs abril_21

Sense gluten abril_21

Sense lactosa abril_21

Sense lactosa i tomàquet abril_21

Sense porc abril_21

Sense prot de vaca ni prot de llet de vaca abril_21

Sense prot llet de vaca abril_21

Sense sal abril_21

Vegetarià abril_21

Menús pel mes de MARÇ (2021)

Basal març_21

Sense carn març_21

Sense fruits secs març_21

Sense gluten març_21

Sense lactosa març_21

Sense lactosa ni tomàquet març_21

Sense porc març_21

Sense prot llet de vaca i proteïna de vaca març_21

Vegetarià març_21

Menús pel mes de FEBRER (2021)

Basal febrer_21

Sense carn_febrer_21

Sense fruits secs_febrer_21

Sense gluten_febrer_21

Sense lactosa_febrer_21

Sense lactosa_febrer_21

Sense porc_febrer_21

Sense prot de llet de vaca_febrer_21

Sense prot de vaca ni prot de let vaca_febrer_21

Sense sal_febrer_21

Vegetarià febrer_21

Menús pel mes de GENER (2021)

Basal_gener_21

Sense Carn_gener_21

Sense Fruits secs_gener_21

Sense gluten_gener_21

Sense lactosa ni tomàquet_gener_21

Sense lactosa_gener_21

Sense porc_gener_21

Sense prot llet de vaca ni prot de vaca_gener_21

Sense prot llet de vaca_gener_21

Sense sal_gener_21

Vegetarià_gener_21

Menús pel mes de DESEMBRE (2020)

Basal desembre_20

Sense carn_desembre_20

Sense fruits secs_desembre_20

Sense gluten_desembre_20

Sense lactosa ni tomàquet_desembre_20

Sense lactosa_desembre_20

Sense porc_desembre_20

Sense prot llet de vaca i prot de vaca_desembre_20

Sense prot llet de vaca ni tomàquet_desembre_20

Sense prot llet de vaca_desembre_20

Sense sal_desembre_20

Vegetarià desembre_20

Menús pel mes de NOVEMBRE (2020)

Basal_novembre_20

Sense carn_novembre_20

Sense fruits secs_novembre_20

Sense gluten_novembre_20

Sense lactosa_novembre_20

Sense porc_novembre_20

Sense prot de llet de vaca i prot de vaca_novembre_20

Sense prot de llet de vaca_novembre_20

Sense sal_novembre_20

Vegetarià_novembre_20

Menús pel mes d’OCTUBRE (2020)

Basal_octubre_20

Sense carn_octubre_20

Sense fruits secs_octubre_20

Sense lactosa ni tomàquet_octubre_20

Sense porc_octubre_20

Sense prot de vaca ni prot llet de vaca_octubre_20

Sense prot llet de vaca_octubre_20

Sense sal_octubre_20

Vegetarià_octubre_20

Menús pel mes de SETEMBRE (2020)

Basal_setembre_20

Sense Carn_setembre_20

Sense gluten_setembre_20

Sense lactosa ni tomàquet_setembre_20

Sense porc_setembre_20

Sense prot llet de vaca i prot de vaca_setembre_20

Sense prot llet de vaca_setembre_20

Vegà_setembre_20

Vegetarià_setembre_20

Menús pel mes de MARÇ (2020)

Basal_març_20

Sense Carn_març_20

Sense gluten_març_20

Sense lactosa ni tomàquet_març_20

Sense porc_març_20

Sense prot llet de vaca i prot de vaca_març_20

Sense prot llet de vaca_març_20

Vegetarià_març_20

Vegà_març_20

Menús pel mes de FEBRER (2020)

Basal_Febrer 20

Sense carn_Febrer 20

Sense gluten_Febrer 20

Sense lactosa ni tomàquet_Febrer 20

Sense porc_Febrer 20

Sense prot llet de vaca ni prot de vaca_Febrer 20

Sense prot llet de vaca_Febrer 20

Vegetarià_Febrer 20

Vegà_Febrer 20

Menús pel mes de GENER (2020)

Basal_gener_20

Sense carn_gener_20

Sense gluten_gener_20

Sense lactosa i tomàquet_gener_20

Sense porc_gener_20

Sense prot llet de vaca i prot de vaca_gener_20

Sense prot llet de vaca_gener_20

Vegetarià_gener_20

Vegà_gener_20

Menús pel mes de DESEMBRE (2019)

Basal_desembre_19

Sense carn_desembre_19

Sense gluten_desembre_19

Sense lactosa i tomàquet_desembre_19

Sense porc_desembre_19

Sense prot llet de vaca i prot de vaca_desembre_19

Sense prot llet de vaca_desembre_19

Vegetarià_desembre_19

Vegà_desembre_19

Menús pel mes de NOVEMBRE (2019)

Basal_novembre_19

Sense_carn_novembre_19

Sense_gluten_novembre_19

Sense_lactosa i tomàquet_novembre_19

Sense_porc_novembre_19

Sense_proteïna llet de vaca i proteïna de vaca_novembre_19

Sense_proteïna llet de vaca_novembre_19

Vegetarià_novembre_19

Vegà_novembre_19

Menús pel mes d’OCTUBRE (2019)

Basal_Octubre_19

Sense Carn_Octubre_19

Sense gluten_Octubre_19

Sense lactosa i tomàquet_Octubre_19

Sense Porc_Octubre_19

Sense Proteïna de la llet de vaca i proteïna de vaca_Octubre_19

Sense Proteïna de la llet de vaca_Octubre_19

Vegetarià_Octubre_19

Vegà_Octubre_19

Menús pel mes de SETEMBRE (2019)

Menú basal Montseny set 19

A l’octubre amb les inscripcions tancades, Doble Via incorporarà la resta de tipologies de menús.

Menús pel mes de JUNY:

Basal_Juny 19

Sense_carn_Juny 19

Sense_fruits secs_Juny 19

Sense_lactosa_gluten ni llegum_Juny 19

Sense_lactosa_Juny 19

Sense_ou_Juny 19

Sense_proteïna de vaca_Juny 19

Sense_proteïna llet de vaca_Juny 19

Vegetarià_Juny 19

Vegetarià_Sense tomàquet_Juny 19

Vegà_Juny 19

Menús pel mes de MAIG:

Basal_Maig 19

Sense_carn_Maig 19

Sense_Fruits secs_Maig 19

Sense_lactosa_Maig 19

Sense_làctic_Maig 19

Sense_Ou_Maig 19

Sense_Proteïna de vaca_Maig 19

Sense_Proteïna llet de vaca_Maig 19

Vegetarià_Maig 19

Vegetarià_Sense lactosa ni tomàquet_Maig 19

Vegà_Maig 19

Menús pel mes d’ABRIL:

Basal_Abril 19

Sense Carn_Abril 19

Sense Fruits secs_Abril 19

Sense Lactosa_Abril 19

Sense Ou_Abril 19

Sense Proteïna de llet de vaca ni proteïna de vaca Abril 19

Sense Proteïna de llet de vaca_Abril 19

Vegà_Abril 19

Vegetarià_Abril 19

Vegetarià_sense lactosa i tomàquet_Abril 19

Menús pel mes de MARÇ:

Basal_Març 19

Sense_Fruits secs_Març 19

Sense_lactosa_Març 19

Sense_ou_Març 19

Sense_proteïna llet de vaca_ i proteïna de vaca_Març 19

Sense_proteïna llet de vaca_Març 19

Sense_carn_Març 19

Vegà_Març 19

Vegetarià_Març 19

Vegetarià_sense lactosa ni tomàquet_Març 19

Menús pel mes de FEBRER:

basal_febrer_19

sensecarn_febrer_19

sensecerealslàcticnillegum_febrer_19

sensefruitssecs_febrer_19

senselactosa_febrer_19

senseou_febrer_19

senseproteïnadevacaidelletdevaca_febrer_19

senseproteïnalletdevaca_febrer_19

vegetariàsenselactosanitomàquet_febrer_19

vegetarià_febrer_19

vegà_febrer_19

Menús pel mes de GENER:

basal_gener_19

sense_carn_gener_19

sense_fruits_secs_gener_19

sense_lactosa_gener_19

sense_ou_gener_19

sense_prot_llet_vaca_gener_19

sesne_prot_llet_vaca_i prot vaca_gener_19

vegà_gener_19

vegetarià_gener_19

vegetarià_sense lactosa ni tomaquet_gener_19

Menús pel mes de DESEMBRE:

Basal_desembre_18

Basal_sense_carn_desembre_18

Sense_ Fruits_secs_Desembre_18

Sense_Lactosa_Desembre_18

Sense_ou_Desembre_18

Sense_Proteïna_llet de Vaca_Desembre_18

Sense_prot_llet_vaca_s_vaca_Desembre_18

Vegà_Desembre_18

Vegetarià_Desembre_18

Vegetarià_s_lactosa_tomaquet_Desembre_18

Menús pel mes de NOVEMBRE:

Menú Basal_Novembre_18

Menú Sense Carn_Novembre_18

Menú Sense Fruits Secs_Novembre_18

Menú Sense Lactosa_Novembre_18

Menú Sense Ou_Novembre_18

Menú Sense_prot_llet_i_sense_prot_de_vaca_Novembre_18

Menú Sense_prot_llet_vaca_Novembre_18

Menú Vegà_Montseny_Novembre_18

Menú Vegetarià_Novembre_18

Menú Vegetarià_s_lactosa_tomaquet_Novembre_18

Menús pel mes d’OCTUBRE:

Menú Basal_Octubre 18_Montseny

Menú Sense Carn_Octubre2018_Montseny

Menú Sense Fruits Secs_Octubre 18_Montseny

Menú Sense Lactosa_Octubre 18_Montseny

Menú Sense Ou_Octubre 18_Montseny

Menú Sense Proteïna llet de Vaca i Sense Proteïna de Vaca_Octubre 18_Montseny

Menú Sense Proteïna Llet de Vaca_Octubre 18_Montseny

Menú Vegetarià_Octubre 18_Montseny

Menús pel mes de SETEMBRE:

Menú basal Montseny set 18

Menú sense carn Montseny set 18

Menú sense fruit_secs Montseny set 18

Menú sense ou Montseny set 18

Menú sense prot_llet_vaca Montseny set 18

Menú sense vedellla Montseny set 18