Protegim les escoles

 1. Programa “Protegim les escoles”
 2. Antecedents
 3. L’avantprojecte de l’Ajuntament
 4. Per valorar l’avantprojecte
 5. PROJECTE FINAL
 6. Pacifiquem els barris (Més enllà del Protegim)

1. PROGRAMA “Protegim les escoles”

La nostra escola va entrar en el programa de l’Ajuntament “Protegim les escoles” de pacificació dels entorns escolars més immediats. El proper estiu estan previstes les obres a l’entorn de la nostra escola (al final s’endarrereixen fins a les vacances de nadal). Com a darrer pas, ens demanen a les famílies VALORAR, junt amb l’escola, l’avantprojecte del que faran a l’entorn de l’escola i que us adjuntem.

Podeu dir la vostra que ho traslladarem!

Ho podeu fer fins aquest dijous dia 7 d’octubre (inclòs) i ens ho envieu a afamontseny@gmail.com

2. ANTECEDENTS

Hem fet dues reunions amb l’escola i l’equip redactor del projecte de l’Ajuntament.

En aquestes reunions l’AFA i l’escola sempre hem demanat ademés de les actuacions que contempla l’avantprojecte, altres actuacions que considerem rellevants per aconseguir la pacificació real de l’entorn de l’escola, i no solament assegurar la sortida i entrades a l’escola, sinó també permetre arribar a les nenes i nens realment de forma segura a l’escola, protegint els entorns sensibles i molt propers al que és pròpiament el davant de l’escola, i són:

 • El tall als vehicles privats pel carrer Farigola, (al final del carrer Torrent del Remei i just després del c/Sant Eudald) Aquest tall permetria aconseguir una vorera digne i evitar el pas de passavolants pel barri, i reduir així el trànsit per davant de l’escola.
 • Actuacions de senyalització i conscienciació de l’entorn boscòs del Montseny. Per aconseguir minvar l’impacte dels gossos deslligats per raons de seguretat i salubritat (femtes)
 • Actuacions de senyalització (i garantir la seguretat) del pas de vianants del carrer Torrent del remei, just després de la Baixada de Solanell (molts infants creuen per aquest pas per anar a buscar la vorera que és una mica més ample)
 • Coherència amb tot el que hem treballat per a pacificar el barri sencer (des de la Comissió Urbanisme de la taula Comunitària del Coll) amb altres AFAs i col·lectius del barri.

De moment l’Ajuntament planteja l’actuació en l’entorn més immediat de l’escola (només davant de l’escola) i enfocat en la seguretat viaria.

Els representants de l’AFA creiem que cal continuar demanant les anteriors actuacions, perquè incidiran directament en la reducció del trànsit davant de l’escola (directament relacionat amb els objectius del programa), perquè són camins molt transitats per les famílies i no hi ha vorera, perquè comunica amb el parc de les fustes, el Casal Can Carol i l’escola Farigola, que son espais utilitzats tant en les hores lectives com en extraescolars, perquè la inversió econòmica és mínima i pot compensar la manca d’inversió en instal·lacions (en jocs o grades per exemple) com s’ha fet en altres entorns escolars, i perquè segons el nostre parer és coherent amb el programa “Protegim les escoles” i coherent amb la pacificació total del barri, que ha de ser l’objectiu final per tenir un barri realment habitable, segur, net i sostenible.

3. L’AVANTPROJECTE DE L’AJUNTAMENT

4. PER VALORAR L’AVANTPROJECTE:

L’Ajuntament ens envia una plantilla per a valorar l’avantprojecte. Podeu llegir la plantilla complerta aquí:

Bàsicament ens demanen valorar, sobre l’avantprojecte presentat, el següent:

—-

1. L’ESPAI D’ESTADA Enumereu i expliqueu els temes que considereu importants, que l’avantprojecte no té en compte i que penseu que valdria la pena incorporar.

 • Detalleu si té a veure amb la disposició dels elements (cadires, bancs, grades…), la tipologia dels elements escollits, els materials d’aquests elements o amb altres aspectes.
 • Expliqueu com ho faríeu.

2. ESPAIS DE JOC (En el nostre cas no hi ha jocs, ens van dir que no hi havia espai)

3. PLANTEJAMENT DEL VERD Enumereu i expliqueu els temes que considereu importants, que l’avantprojecte no té en compte i que penseu que valdria la pena incorporar.

 • Detalleu si té a veure amb la disposició dels elements vegetals, la tipologia de vegetació escollida o amb altres aspectes.
 • Expliqueu com ho faríeu.

4. ALTRES COMENTARIS I SUGGERIMENTS Enumereu i expliqueu la resta de temes que considereu importants, que l’avantprojecte no té en compte i que penseu que valdria la pena incorporar.

 • Definiu amb quin tema té a veure (il·luminació, papereres, aparcament bicicletes, etc.).
 • Expliqueu com ho faríeu.

—-

Com hem comentat en el punt 2. continuarem demanant també les actuacions que van més enllà de protegir l’entorn més immediat de l’escola, i estendre la mirada a la pacificació del barri sencer.

5. PROJECTE FINAL

Primer cal APUNTAR que junt amb el projecte final del PROTEGIM, hem aconseguit que l’Ajuntament faci una actuació tàctica i anar més enllà de l’entorn més immediat de l’escola. Aquesta segona actuació no està dins el Protegim, pel que es farà abans gràcies a una altra partida pressupostària.

Així doncs, podem dir;

1. Fruit de les demandes de l’escola i l’AFA en el marc del programa de l’Ajuntament “Protegim les escoles” tindrem l’entorn més immediat de l’escola més amable (Les obres es faran durant les vacances de nadal)

2. Fruit de les demandes de l’AFA (amb altres AFAs del barri) tindrem el camí que uneix l’Escola Montseny amb el Parc de les Fustes i l’Escola Farigola, més amable (Les obres es faran durant les vacances d’estiu) Es treuen les places d’aparcament per aconseguir espai per a pintar una vorera separada amb pilones. El motiu de no fer directament la vorera, és perquè el terreny del costat del Montseny és de propietat privada, i s’hauria d’entrar en un procés d’expropiació, d’aquí que la necessitat i urgència que hem reclamat, els hagi dut a fer una actuació “tàctica” (no definitiva)

Podeu visualitzar les dues propostes en el mateix projecte adjunt (l’actuació tàctica, en el plànol núm. 4, per exemple)

Gràcies a totes!

El Projecte final:

6. PACIFIQUEM ELS BARRIS (Més enllà del Protegim)

Per aconseguir uns entorns escolars realment habitables, segurs, nets i sostenibles, a la mida de la canalla, cal pacificar la totalitat dels barris.

Durant el curs 2015-2016 vam unir forces 5 afas del barri (AFA Farigola, AFA Virolai, AFA Mare de Déu del Coll, AFA Gat Negre i AFA Montseny) en el propòsit de pacificar el barri.

La proposta conjunta que vam traslladar a la Comissió d’Urbanisme de la Taula Comunitària del Coll, en aquell moment va ser la reflectida en el document “Camins Escolars. Proposta per a una mobilitat segura al barri” (adjunt més avall)

Ens vam adonar que el barri del Coll no necessitava un camí escolar, sinó una pacificació total del barri, per prioritzar la mobilitat segura i amable dels vianants. I en aquell moment ja vam definir algunes zones als entorns escolars com les ZEP (zones d’especial protecció)

Després de consensuar la pacificació del barri (durant gairebé 2 anys, en les trobades mensuals de la comissió urbanisme) amb altres veïnes i associacions, el desembre del 2017 va arribar l’”Estudi de mobilitat del barri del Coll” (adjunt més avall) encarregat per l’Ajuntament, que no només analitzava la mobilitat al barri, sinó que incorpora propostes de pacificació.

Segons el que es va consensuar a la Comissió Urbanisme, aquest Estudi de mobilitat havia de ser el full de ruta per a pacificar el barri. Però en els posteriors 3 anys, s’ha fet molt poc.

Al Coll, no hi ha voreres segures (hi ha carrers amb voreres inexistents o de menys de 1 m d’amplada) ni pels vianants en situació normal, i encara menys en situació de pandèmia. La urbanització acatual dels carrers fa que els conductors en els vehicles tinguin la percepció de prioritat. Els carrers colonitzats pels cotxes minimitzen les propostes de vida social al carrer… i recordar que el 70% (o més) de les veïnes del barri es desplacen a peu o en transport públic, treballem per a aquesta majoria, i centrem la mirada en la mobilitat segura per a les nenes i nens i la gent gran, que revertirà en una mobilitat més segura i en un barri pacificat, amb més vida al carrer i més verd…

El que demanàvem el 2016 i el que vam consensuar a la Comissió d’Urbanisme del Coll, actualment són reivindicacions generals a la ciutat, i la situació provocada per la pandèmia, ha donat ales a aquestes reivindicacions. S’ha d’aprofitar la situació!