Representants de les famílies

Totes les famílies estem representades en el consell escolar de centre. Per això, és important dir la nostra opinió i intervenir en l’educació dels nostres fills i filles a través d’aquest espai. El consell escolar és l’òrgan de participació més important que, com a famílies, tenim a l’escola. Aprofitem-ho!

Els representants de les famílies al Consell Escolar de l’Escola Montseny són els següents.

Membres electes:

  • Sergio Baños
  • Bárbara Correia
  • Albert Peña
  • Judith Ramia

Membres nats:

  • German Ycobalzeta (designat per l’AFA)