Comissió Escola de Famílies

A l’assemblea de l’AFA del divendres 11 d’octubre de 2019 es va anunciar la creació d’aquesta nova comissió.

Continuarà… – mentrestant pots consultar: https://memoria.afamontseny.com/Comissio-Escola-de-Families

Correu-e de contacte: escolafamiliesmontseny@gmail.com